Teraz jest 24 lis 2017, 02:56Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ] 
Przeniesienie praw do nieruchomości 
Autor Treść postu
Znawca
Własny awatar

 REJESTRACJA27 mar 2014, 14:50

 POSTY        246
Post Przeniesienie praw do nieruchomości
Witam,
nie wiem czy to właściwy dział forum, ale myślę, że zaglądają tutaj również użytkownicy innych działów, więc mam nadzieję, że ktoś coś poradzi, za co z góry dziękuję.

Stan faktyczny wygląda następująco: na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe została przeniesiona nieruchomość. Wartość nieruchomości dwukrotnie przewyższała wysokość zaległego podatku. W akcie notarialnym w żaden sposób nie rozliczono tej nadwyżki - po prostu wskazano ogólnikowo, że przeniesienie praw do nieruchomości takiej a takiej, o wartości powiedzmy 400 tyś. następuje  za zwolnienie z zobowiązań podatkowych - wskazano kwotę podatku załóżmy 180 tys. zł i odsetek 20 tys. zł. Czy akt nie powinien być czasem sporządzony w ten sposób, że np. 1/2 udziału w nieruchomości przekazuje się za zaległości podatkowe (bo akurat połowa udziału w nieruchomości odpowiadałaby zaległościom podatkowym wraz z odsetkami), a drugą połowę w ramach darowizny (dodam, że podatnik wyraziłby zgodę na darowiznę)?

Po drugie zakładając, że zostawimy akt tak jak jest, czy od tej nadwyżki nie powinien mimo wszystko zostać odprowadzony do US jakiś podatek - VAT, dochodowy, od darowizny?


22 wrz 2017, 16:49
Zobacz profil
Początkujący
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA22 kwi 2007, 18:45

 POSTY        7
Post Re: Przeniesienie praw do nieruchomości
Z czego wynika przedstawiona przez Ciebie wartość nieruchomości ?


23 wrz 2017, 08:15
Zobacz profil
Znawca
Własny awatar

 REJESTRACJA27 mar 2014, 14:50

 POSTY        246
Post Re: Przeniesienie praw do nieruchomości
Wartość wynika z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę.


23 wrz 2017, 12:37
Zobacz profil
Specjalista
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA11 maja 2007, 07:46

 POSTY        441

 LOKALIZACJAKujawsko-Pomorskie
Post Re: Przeniesienie praw do nieruchomości
Co nie ma nikogo doświadczonego kogo można by spytać?  :wysmiewacz:
A na poważnie- od kogo chcecie ten podatek "wyciągnąć"?
Ta czynność - PCC - nie podlega - art. 1, SD - nie podlega -art. 1, VAT- zwolnienie - bodajże 43 ust 10, dochodowy - w ktorym momencie?

Prosty przykład, jezeli ktos kupi nieruchomość warta 100.000zł za 50.000zl to co robicie? Zwiększenie wartości i PCC tak? To wszystko. Szkopuł w tym że przeniesienie praw własności w zamian za zwolnienie długu nie podlega PCC.

____________________________________
wiązanie przyszłości z pracą w administracji publicznej, to błąd podstawowy - inspektor / T. Ludwiński


23 wrz 2017, 17:15
Zobacz profil
Znawca
Własny awatar

 REJESTRACJA27 mar 2014, 14:50

 POSTY        246
Post Re: Przeniesienie praw do nieruchomości
Chodzi o to, czy Gmina od tej różnicy pomiędzy wartością przejętej nieruchomości, a kwotą zaległego podatku nie powinna odprowadzić do US jakiegoś podatki? Pytam z punktu widzenia gminy.


23 wrz 2017, 23:30
Zobacz profil
Zaawansowany
Własny awatar

 REJESTRACJA04 gru 2011, 18:48

 POSTY        90
Post Re: Przeniesienie praw do nieruchomości
Art. 66 Op (bo jak sądzę, to o niego tutaj chodzi) to nie jest prosty temat i pewnie dlatego nie ma zbyt wielkiego odzewu na forum.
Przyznam, że samo pytanie jest dla mnie dziwne, bo niby czemu przeniesienie prawa własności do nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe musi odbywać się w taki sposób? Skoro w akcie notarialnym nie rozliczono rzekomej  "nadwyżki", to znaczy, że jej nie ma. Przecież wartość tego prawa własności przyjęta dla celów przeniesienia prawa własności nie musi być wzięta z operatu szacunkowego. Nabywca (Starosta) jako "kupiec" może uznać, że on tę nieruchomość wycenia na niższą kwotę, niż tę która wynika z operatu i ma do tego prawo - wszak jest "kupcem", to on określa, za jaką "cenę" chce ją "kupić".

Skoro zatem "kupiec" (Starosta) wycenia nieruchomość na 210 000 zł, a "sprzedawca" (dłużnik) chce za taką cenę tę nieruchomość "sprzedać", mimo, iż wg operatu jest ona niemal dwukrotnie więcej warta, to kto im zabroni?
A "sprzedawca" się na to zgadza, bo np. sam nie może znaleźć nabywcy na nieruchomość i grozi mu egzekucja, a on chce się uwolnić od zaległości.


24 wrz 2017, 20:45
Zobacz profil
Znawca
Własny awatar

 REJESTRACJA27 mar 2014, 14:50

 POSTY        246
Post Re: Przeniesienie praw do nieruchomości
Ksiegowiec                    Skoro zatem "kupiec" (Starosta) wycenia nieruchomość na 210 000 zł, a "sprzedawca" (dłużnik) chce za taką cenę tę nieruchomość "sprzedać", mimo, iż wg operatu jest ona niemal dwukrotnie więcej warta, to kto im zabroni?
A "sprzedawca" się na to zgadza, bo np. sam nie może znaleźć nabywcy na nieruchomość i grozi mu egzekucja, a on chce się uwolnić od zaległości.


Zgoda. Ale jak widzę RIO w takiej sytuacji często ma inne zdanie. Przykładowe zarzuty:

"konto 3 – na dzień 31 grudnia 2009r. stwierdzono nadpłatę w wysokości  932,24 złotych.  Nadpłata powstała w wyniku wygaszenia zaległości w podatku od nieruchomości w zamian za przeniesienie prawa wieczystego użytkowania niezabudowanych nieruchomości położonych w gminie Ś. (decyzja z dnia 28 grudnia 2009r. Nr BF 3110-4/09). Podatnik na dzień 22 grudnia 2009r. (dzień sporządzenia aktu notarialnego) posiadał zaległości podatkowe w wysokości 30.726,00 zł należność główna i  2.662,80 zł odsetek. Łącznie zaległość na dzień sporządzenia aktu notarialnego wynosiła 33.388,80 zł. Natomiast wartość przekazanych nieruchomości, wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 28.132,00 złotych. Po uwzględnieniu 22 % VAT-u wartość tych nieruchomości wyniosła 34.321,04 złotych. Różnica pomiędzy wartością nieruchomością brutto, a wysokością zadłużenia wobec Gminy Ś. na dzień podpisania aktu notarialnego wyniosła 932,24 zł, która to kwota została wskazana jako nadpłata i postanowieniem nr BF.3110-4/09 dnia 28 grudnia 2009r. została zaliczona na poczet zaliczek na podatek od nieruchomości za 2010r.
W myśl art. 66 Ordynacji podatkowej wygaszenie zaległości podatkowej poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych może nastąpić jedynie na wniosek podatnika. W dniu 2 grudnia PKP S.A. złożyły wniosek do Wójta Gminy w Ś. z którego wynika, że wnioskodawca za kwotę zaległości (33.647,60 zł na dzień 23 listopad 2009r.) proponuje przekazać na rzecz gminy trzy działki o numerach ewidencyjnych: 677/1, 677/4, 677/8 położone w obrębie Ś.. Wynikiem podjętych działań było zawarcie umowy (aktu notarialnego Repertorium A Nr 13113/2009 z dnia 22 grudnia 2009r.) pomiędzy PKP S.A. w Warszawie a Gminą Ś.  oraz wydaniem przez Wójta decyzji nr BF-3110-4/09 z dnia 28 grudnia 2009r. stwierdzającej wygaśnięcie zaległości podatkowej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 33.388,80 zł w zamian za przeniesienie praw wieczystego użytkowania tylko dwóch działek o numerach ewidencyjnych 677/4 i 667/8 oraz powstanie nadpłaty podatku od nieruchomości.
Wójt Gminy, stosując procedurę z art. 66 Op., działając jako organ podatkowy mógł się nią posługiwać tylko do kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Powyżej tych kwot jest organem wykonawczym nabywającym nieruchomość, na podstawie procedur zawartych w uchwale Rady Gminy Nr XI/61/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania o okres dłuższy niż trzy lata. Zatem kwota 932, 24 zł winna zostać potraktowana jak wydatek budżetowy, mający oparcie w planie finansowym i obowiązujących procedurach. Tym bardziej, iż nie jest ona zaległością podatkową, ponieważ w myśl definicji zawartej w art. 72 Op. jest nią m. in. kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Zatem może powstać tylko w sytuacji regulowania zobowiązań podatkowych w formie pieniężnej, z uwzględnieniem katalogu przywołanego treścią art. 59 Op. (plik załączników nr 15 dotyczących wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w wyniku przejęcia gruntów PKP)."


"Stwierdzono: Nieprawidłowości przy przejęciu majątku SKR w zamian za zadłużenie w podatku od nieruchomości ( str.34 protokołu). - przejęto majątek dłużnika o wartości przekraczającej dług o kwotę 61.373,00zł ( o 40.007,00 zł po uwzględnieniu odsetek za zwłokę) - naliczając stan zadłużenia i w rozliczeniu nie uwzględniono odsetek za zwłokę - nie zlecono wykonania wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego przejmowanego majątku - Gmina pokryła koszty aktu notarialnego Wnioskuję: Przeniesienie własności praw majątkowych jest szczególnym sposobem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego i stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) może spowodować wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w całości bądź w części. Zatem niedopuszczalna jest sytuacja, gdy wobec wartości przedmiotu umowy przekraczającej sumę zaległości z odsetkami powstanie wierzytelność podatnika w wysokości różnicy. W przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w sposób określony w art. 66 §1 ordynacji podatkowej określać wysokość zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z art. 53§ 1tej ustawy. W sytuacji gdy dochodzi do zawarcia umowy, o której mowa w art. 66 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, ustalać wartość nieruchomości przez rzeczoznawcę gdyż wycena stanowi merytoryczną podstawę tej umowy. Przestrzegać zasady określonej w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885 z póź. zm.), tj. zawierając umowę wynikającą z art. 66 § 1 ordynacji podatkowej nie ponosić związanych z tym kosztów gdyż brak jest racjonalnych przesłanek i powodów, dla których Gmina miałaby być obciążona kosztami szczególnego sposobu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego."

Podobne stanowisko można znaleźć w niektórych komentarzach do Ordynacji podatkowej.


12 lis 2017, 15:45
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 7 ] 

 Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
 Nie możesz odpowiadać w wątkach
 Nie możesz edytować swoich postów
 Nie możesz usuwać swoich postów
 Nie możesz dodawać załączników

Skocz do: