Teraz jest 20 paź 2017, 23:49Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2158 ]  idź do strony:  1, 2, 3, 4, 5 ... 155  Następna strona
Znamy zasady wyboru nowych NUSów, znamy wyniki 
Autor Treść postu
Fachowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA07 gru 2007, 13:19

 POSTY        1696
Post 
W Dzienniku Ustaw z dnia  25 lipca br. nr 133, poz. 844 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego

____________________________________
Polak ,katolik,hetero,szczęśliwy.Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione!
טדאוש


28 lip 2008, 22:03
Zobacz profil
Fachowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA22 paź 2006, 20:39

 POSTY        1875
Post 
Tadeo74                    W Dzienniku Ustaw z dnia  25 lipca br. nr 133, poz. 844 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego


I któż powołuje komisje? Rady robotniczo-chłopskie? Rada Doradców podatkowych? A może po staremu, "swoi ludzie" z MF?

____________________________________
Rostowski: Sytuacja Polski jest imponująca


30 lip 2008, 22:57
Zobacz profil
Fachowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA07 gru 2007, 13:19

 POSTY        1696
Post 
"Czasy się zmieniają, a Pan ciągle w komisji" (B. Linda)

____________________________________
Polak ,katolik,hetero,szczęśliwy.Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione!
טדאוש


31 lip 2008, 18:51
Zobacz profil
Fachowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA09 kwi 2008, 16:21

 POSTY        1047
Post 
Gratuluję wszczechstronnej oceny sytuacji. Cóś jednak chyba musi być na rzeczy. Bo ja wiem, może dokonam autolustracji i wezmę udział w zawodach.


31 lip 2008, 18:59
Zobacz profil
Fachowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA07 gru 2007, 13:19

 POSTY        1696
Post 
§ 14 rozporządzenia: "Predyspozycje i zdolności ogólne oraz umiejętności kierownicze są oceniane w skali od 0 do 30 punktów przez każdego członka komisji. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna sumy punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji". Wg jakich zasad? Przez kogo ustalanych? Ciężko będzie mi uwierzyć w bezstronność i obiektywizm członków komisji. Ale ma Kolega rację. Warto się zgłosić, bo to dobra okazja na wstępne sprawdzenie swojego poziomu wiedzy przed przyszłorocznym egzaminem na urzędnika służby cywilnej. Czemu nie..

____________________________________
Polak ,katolik,hetero,szczęśliwy.Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione!
טדאוש


31 lip 2008, 19:23
Zobacz profil
Znawca
Własny awatar

 REJESTRACJA27 sie 2007, 16:35

 POSTY        114
Post 
oktan                    Gratuluję wszczechstronnej oceny sytuacji. Cóś jednak chyba musi być na rzeczy. Bo ja wiem, może dokonam autolustracji i wezmę udział w zawodach.

Czy ktoś brał  kiedyś udział w takim castingu?  Jak wygląda tzw. zadanie w części pisemnej? A jeśli chodzi o ocenianie predyspozycji kierowniczych, to rzeczywiście tajemnicza sprawa. Dlaczego np. nie są honorowane wyniki sprawdzianu z egzaminu na urzędnika? Oceniali nas przecież fachowcy- psychologowie. Pozytywny wynik z tego sprawdzianu powinien zwalniać z ustnego przed komisją, która przecież z fachowców się nie składa. Ale chyba jest tak jak mówicie- jak nawet przebrniesz część pisemną i poproszą cię na rozmowę, to i tak wygra ten kto ma wygrać. :mur:

____________________________________
Zajadły


31 sie 2008, 18:52
Zobacz profil
Amator
Własny awatar

 REJESTRACJA31 sty 2007, 20:43

 POSTY        24
Post 
Zasady znamy, ale czy ktoś słyszał kiedy MF zamierza je wykorzystać i ogłosić konkursy?


Ostatnio edytowano 19 wrz 2008, 21:04 przez e(?)Geniusz, łącznie edytowano 1 raz19 wrz 2008, 21:03
Zobacz profil
Znawca
Własny awatar

 REJESTRACJA24 paź 2007, 20:35

 POSTY        255
Post 
e(ł)Geniusz                    Zasady znamy, ale czy ktoś słyszał kiedy MF zamierza je wykorzystać i ogłosić konkursy?


Tak oczywiście słyszał!  Może to jeszcze potrwać od 2. do 3. miesięcy.
Informacja - tak mi się wydaje - wiarygodna.


19 wrz 2008, 21:48
Zobacz profil
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA07 maja 2006, 12:23

 POSTY        3557

 LOKALIZACJAWielkopolska
Post 
outsider                    Tak oczywiście słyszał!  Może to jeszcze potrwać od 2. do 3. miesięcy.
Informacja - tak mi się wydaje - wiarygodna.

Tak, będzie się można czymś pochwalić w rocznicę rządów  :D

____________________________________
Inde datae leges, ne fortior omnia posset - Po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego.


19 wrz 2008, 22:36
Zobacz profil
Początkujący
Własny awatar

 REJESTRACJA28 maja 2008, 21:09

 POSTY        4
Post 
Jestem pod wrażeniem - stałe i jakże celujące uwagi kolegi Wjawora są budujące na przyszłość. Człowiek nietuzinkowy - znający się na wszystkim. Dziękuję.


19 wrz 2008, 23:27
Zobacz profil
Site Admin
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA09 maja 2006, 22:23

 POSTY        2340

 LOKALIZACJARada Sekcji Krajowej PS
Post 
Jak wynika z uzasadnienia do projektu tego rozporządzenia, decyzja o opracowaniu nowego rozporządzenia spowodowana była tym, że rozporządzenie aktualnie obowiązujące od czasu jego wydania w roku 2003 „nie było nowelizowane i jak wykazała dotychczasowa praktyka w wielu kwestiach wymaga zmiany lub doprecyzowania z uwagi na fakt. że nie zawiera określonych regulacji bądź też regulacje te są niepełne, albo ich kształt stwarza praktyczne trudności w przeprowadzaniu konkursów”.
Analizując zapisy rozporządzenia odnosi się jednak wrażenie, że w tym przypadku twórcom projektu nie chodziło wyłącznie o to, na co wskazują w uzasadnieniu. Odnosi się wręcz wrażenie, że nowe rozporządzenie nie ma doprowadzić do naboru kandydatów według merytorycznych umiejętności i pożądanych predyspozycji, lecz ułatwić nabór kandydatów niekoniecznie najlepszych wśród przystępujących do konkursu.
       Projekt rozporządzenia w żadnym miejscu nie został ukierunkowany na stworzenie niezależnego i obiektywnego systemu obsadzania stanowisk w izbach i urzędach skarbowych. Komisja konkursowa ma działać w składzie stałym, znanym i kilkuosobowym (5 osób), a jej członkowie na co dzień ze sobą współpracują (mają to być osoby zajmujące ściśle określone stanowiska w Ministerstwie Finansów). Nie przewiduje się w komisji konkursowej żadnych ekspertów czy autorytetów zewnętrznych (spoza Ministerstwa Finansów, np. z Rady Służby Publicznej czy grona doradców podatkowych). Dopuszcza się nawet podejmowanie kluczowych decyzji przez 3 osoby będące w składzie komisji, podczas gdy w konkursach na dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (§2 ust.1 pkt. 2 lit. „e” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej) komisja musi liczyć każdorazowo i bez żadnych wyjątków 10 osób, w tym 5 osób niekoniecznie zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, „których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego przebiegu prac Komisji” (istnieje więc możliwość powołania do komisji niezależnych ekspertów lub choćby zewnętrznych obserwatorów).
Pytania konkursowe mają nie być losowane, nie ma kilku zestawów pytań, chociaż Ministerstwo Finansów posiada zbiór wielu testów i pytań otwartych umożliwiający wprowadzenie takiego systemu ocen (organizuje egzaminy na inspektorów kontroli skarbowej i nie tylko). Jeżeli miałoby być naprawdę obiektywnie, dlaczego nie podjęto prób stworzenia w pełni obiektywnego i wykluczającego możliwość nadużyć systemu, chociażby poprzez losowanie zestawów pytań testowych i otwartych? Nie o to jednak raczej chodziło, o czym świadczą zaproponowane zmiany w punktacji konkursowej.
       W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia stwierdzono między innymi: „W § 4 i § 5 doprecyzowano, w porównaniu do stanu obowiązującego, tryb działania komisji. Aktualne rozporządzenie przewiduje (§13), że na udzielenie odpowiedzi na test zawodowy, liczący 50 pytań i na 2 zadania sytuacyjne uczestnicy mają 90 minut, a ponadto z części pisemnej mogą otrzymać maksymalnie 60 punktów, natomiast z części ustnej 20 punktów. Tymczasem ww. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej w tych samych kwestiach przewiduje odpowiednio (§7, §8 i §10), iż na test zawodowy, liczący 30 pytań i na 2 zadania sytuacyjne uczestnicy mają 2 godziny, a ponadto z części pisemnej mogą otrzymać maksymalnie 40 punktów, natomiast z części ustnej 20 punktów. Mając na uwadze fakt, że oba rozporządzenia regulują w zasadzie jednorodną problematykę, bo dotyczącą konkursów na zbliżone stanowiska, za celowe uznano dostosowanie projektowanego rozporządzenia do ww. rozporządzenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej, tj. - przy zachowaniu wymogów, co do liczby pytań w teście (50) - wydłużenie czasu trwania części pisemnej do 2 godzin, a także dostosowanie proporcji punktacji części pisemnej i ustnej, czyli zwiększenie liczby punktów z części ustnej do 30 (§ 11, §13 i §14).”. Uzasadnienie wydawałoby się logiczne i spójne, nie bierze jednak pod uwagę rzeczy podstawowej. Otóż faktycznie, stawiane za wzór rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej daje proporcjonalnie większą, niż obecnie przy konkursach na dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych, ilość punktów możliwych do uzyskania nie z testu, lecz subiektywnej oceny członków komisji oceniającej. Jednak rozporządzenie stawiane za wzór daje takie uprawnienia komisji nie 5, lecz 10 osobowej, a na dodatek komisja przy ocenie dyrektorów urzędów kontroli skarbowej zawsze musi być w pełnym składzie (przy ocenie dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów skarbowych, aktualnie i w projekcie rozporządzenia komisja dla ważności uchwał może liczyć jedynie 3 osoby).
W tych okolicznościach uznać należy, że przyznanie większej ilości punktów za subiektywną ocenę komisji konkursowej to wybieg umożliwiający promowanie „swoich” kandydatów, co w komisji złożonej z 3-5 osób (świetnie się znających) nie gwarantuje obiektywności oceny. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że zakres wiedzy podlegającej sprawdzeniu jest nie do opanowania dla zwykłego śmiertelnika (a jeżeli ktoś byłby w stanie ten zakres przyswoić - musiałby być jednocześnie idiotą, gdyby zdecydował się na pracę jako urzędas skarbowy).
Rozporządzenie w sprawie konkursów na dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych nie przewiduje przy ocenie zdolności organizatorskich oraz predyspozycji do kierowania zespołami pracowniczymi przedstawienia przez kandydatów oceny ich dotychczasowej pracy w urzędach podległych Ministrowi Finansów. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 roku w sprawie trybu powołania Komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego przewidywało ten element oceny, tj.:
§ 12. Oceny uczestników konkursu, ich zdolności organizatorskich oraz predyspozycji do kierowania zespołami pracowniczymi dokonuje się na podstawie wypowiedzi ustnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z członkami Komisji, z uwzględnieniem przedłożonych przez uczestników ocen ich dotychczasowej pracy.

Podobnie jest w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej:
§ 9. Oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych dokonuje się na podstawie wypowiedzi ustnych uczestnika w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z członkami Komisji, z uwzględnieniem przedłożonych przez uczestnika ocen jego dotychczasowej pracy.

Oczywiście oceniać i układać (przydzielać) pytania będą ludzie. Pewnie w większości konkursów wszystko będzie OK. Dano im jednak bardzo szerokie możliwości wybrania tych kandydatów, których "trzeba wybrać" w każdym przypadku, gdy taki kandydat się pojawi. I o to chodziło...

____________________________________
Mów otwarcie i otwarcie działaj, gdy w kraju dobre panują rządy.Otwarcie działaj, lecz mów ostrożnie, gdy rządy są złe...


Ostatnio edytowano 20 wrz 2008, 07:00 przez inspektor, łącznie edytowano 1 raz20 wrz 2008, 06:58
Zobacz profil WWW
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA15 lis 2007, 22:14

 POSTY        141
Post 
Teraz to wszystko be, a może dla przypomnienia inspektor przytoczy to co proponował PiS w ustawie o KAS, czy pamięć mnie nie myli,że wszyscy nominaci Pis-owscy pełniący obowiązki mieli zostać NUS-ami bez konkursów w dniu wejścia w życie tej ustawy, jak pamiętam związek nic nie miał przeciwko temu. Ja nie bronie tego co jest  bo akurat to rozporządzenie mnie nie dotyczy i dotyczyć nie będzie ale jest to jeden z wielu przykładów politycznego a nie merytorycznego działania, przecież i tak wszyscy wiedzą że dla związku wszystko co robił PiS było cacy a wszystko co zrobi PO będzie be.


20 wrz 2008, 12:20
Zobacz profil
Zawodowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA22 paź 2006, 16:04

 POSTY        3240

 LOKALIZACJAsamo centrum (no prawie)
Post 
Przecież i stare przepisy i nowe wykonywali, wykonują i będą wykonywać ludzie należący do jakiejś politycznej koterii. Zmianie ulega tylko nazwa:UW, SLD, PiS, PO, Samoobrona, PSL itd. To jak będzie organizowany konkurs, ilu będzie członków komisji, ile sekund na pytanie itd, nie ma większego znaczenia bez zmiany faktycznych zasad, które od lat bardziej przypominają czynności chirurga przed operacją, niż rzeczywiste współzawodnictwo kandydatów.  :za2:

____________________________________
Kardynała Richelieu sekret wam dziś zdradzę. Od przyjaciół Boże strzeż z wrogami sobie poradzę.  C.T.


20 wrz 2008, 18:19
Zobacz profil
Site Admin
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA09 maja 2006, 22:23

 POSTY        2340

 LOKALIZACJARada Sekcji Krajowej PS
Post 
aligator1                    Teraz to wszystko be, a może dla przypomnienia inspektor przytoczy to co proponował PiS w ustawie o KAS, czy pamięć mnie nie myli,że wszyscy nominaci Pis-owscy pełniący obowiązki mieli zostać NUS-ami bez konkursów w dniu wejścia w życie tej ustawy, jak pamiętam związek nic nie miał przeciwko temu. Ja nie bronie tego co jest  bo akurat to rozporządzenie mnie nie dotyczy i dotyczyć nie będzie ale jest to jeden z wielu przykładów politycznego a nie merytorycznego działania, przecież i tak wszyscy wiedzą że dla związku wszystko co robił PiS było cacy a wszystko co zrobi PO będzie be.

Może łaskawie wskażesz taką opinię NSZZ "Solidarność"?
Nie wskażesz - bo jej nie było po prostu. Nie KAS to bowiem regulował...
Oczywiście o manifestacji pod MF za PiS też zapomniałeś?
I groźbach, po których dostaliśmy dodatkowe 250 złotych? To też było za PiS.
A wniosek o odwołanie Ministra Finansów (Zyty)? Nie za PiS to czasem było?
Mógłbym jeszcze sporo wymienić tego "cacy".
Słabo coś z pamięcią u Ciebie...

____________________________________
Mów otwarcie i otwarcie działaj, gdy w kraju dobre panują rządy.Otwarcie działaj, lecz mów ostrożnie, gdy rządy są złe...


Ostatnio edytowano 20 wrz 2008, 18:39 przez inspektor, łącznie edytowano 1 raz20 wrz 2008, 18:34
Zobacz profil WWW
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 2158 ]  idź do strony:  1, 2, 3, 4, 5 ... 155  Następna strona

 Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
 Nie możesz odpowiadać w wątkach
 Nie możesz edytować swoich postów
 Nie możesz usuwać swoich postów
 Nie możesz dodawać załączników

Skocz do: