Teraz jest 24 lis 2017, 02:58Odpowiedz w wątku  [ Posty: 144 ]  idź do strony:  Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
Religia i wiara 
Autor Treść postu
Specjalista
Własny awatar

 REJESTRACJA05 gru 2006, 08:01

 POSTY        374
Post Re: Religia i wiara
dron                    A jakie to imię boże ?
Wg psalmu 83:18 ,,aby wiedziano, że ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią."


IMIĘ BOŻE

o. Jacek Salij OP

Czy nie mógłby Ksiądz wyjaśnić, o co chodzi świadkom Jehowy, że przywiązują taką wagę do tego, aby Boga nazywać Jehową?

Proponuję zostawić na razie na boku doktrynę świadków Jehowy, pomówmy w ogóle o imieniu Bożym. Zastanówmy się na początku, czym się różni nazwa od imienia.

W rozważaniach nad ludzką mową często podkreśla się, że coś, czego nie nazywamy, dla nas prawie nie istnieje. Jeśli na przykład w jakimś języku tym samym słowem określa się kolor niebieski i fioletowy, ludzie mówiący tym językiem zwykle nie rozróżniają tych kolorów. Las człowieka dzisiejszego jest jakby inny niż las naszych dziadków: my w lesie widzimy drzewa, nasi dziadkowie widzieli raczej graby, buki, modrzewie, sosny itd., umieli nazwać poszczególne trawy i rozróżniali każdego ptaka, którego w lesie zobaczyli lub usłyszeli. Podobnie daleko nam do Eskimosów, którzy na określenie śniegu mają ponad trzydzieści wyrazów; nasze doświadczenie śniegu jest znacznie uboższe.

Nadając nazwę, w jakiś sposób oswajamy rzecz nazywaną, włączamy ją do naszego świata. Za pomocą nazw rozróżniamy rzeczy, ale je także łączymy w większe lub mniejsze grupy. Nazwa wydobywa z rzeczy to, co w niej widzimy przede wszystkim; wskazuje na jej relacje do innych rzeczy itp. Słowem, dzięki językowi rzeczywistość układa nam się w jako tako sensowną całość i to sensowną w sposób jednocześnie obiektywny i subiektywny: jako moja rzeczywistość.

Jeśli się nad powyższym zastanowić, człowieka ogarnia niepokój, czy w ogóle wolno nam nazywać Boga. Bóg jest przecież Kimś Żywym, nie jest rzeczą. W Nim żyjemy, poruszamy i jesteśmy, On jest u podstaw całego naszego świata, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie -- zatem czy wolno nam określać Go naszymi nazwami, tak jakby trzeba Go było dopiero do naszego świata wprowadzić? Kiedy w mojej obecności ktoś mówi o mnie jako o osobie trzeciej, odczuwam to jako nadużycie i złe wychowanie. Bóg tymczasem jest wszechobecny, nasze mówienie o Nim nigdy nie dzieje się poza Jego obecnością. W każdej sytuacji jest On kimś pierwszym, bo jest On nawet bliższy mnie niż ja sam sobie; nigdy nie jest osobą trzecią, nieobecną przy rozmowie.

Oto powody, dla których przynajmniej niektóre sposoby mówienia o Bogu odczuwamy jako nadużycie. Nie wolno nam o Nim mówić tak, jakby był rzeczą albo jakby nie był obecny; nie wolno nam wyobrażać sobie, że nazywając Go, można nad Nim zapanować albo Go do czegoś przymusić. O Bogu trzeba mówić w taki sposób, żeby to nas do Niego przybliżało. On sam pokazał nam, jak można i należy o Nim rozmawiać: w Piśmie Świętym, które jest Jego słowem. Otóż z Pisma Świętego wynika, że Pan Bóg nie pogniewa się na nas, jeśli nasze mówienie o Nim jest niedoskonałe, a nawet obarczone jakimiś prymitywnymi wyobrażeniami: najważniejsze, żeby wypływało ono ze szczerego serca i przesycone było pragnieniem zbliżenia do Niego. Przypomnijmy sobie, jak prymitywne niekiedy były wyobrażenia o Bogu pierwszych Izraelitów -- a przecież oni rzeczywiście Boga szukali i Go znajdowali.

W tym miejscu zastanówmy się nad tym, co to jest imię. Otóż imię wskazuje prawie zawsze na osobę. Jeśli dajemy imię rzeczom lub zwierzętom, to aby wydobyć niejako tę rzecz lub zwierzę spośród wszystkich do niego podobnych i podkreślić jego dla nas jedyność i niepowtarzalność. Zwracanie się po imieniu wyraża przede wszystkim bliską relację międzyosobową. Dlatego jesteśmy po imieniu tylko z ludźmi, którzy są nam w jakiś sposób bliscy. Kiedy ktoś bez mojej zgody zwraca się do mnie po imieniu, jest mi przykro, niezależnie od tego, czy kryje się za tym upokarzająca mnie protekcjonalność czy nieuprawnione spoufalanie się.

Z kolei są liczne rodziny, w których ojca ani matki nigdy nie nazywa się po imieniu i nie przeszkadza to najserdeczniejszej zażyłości między rodzicami i dziećmi. W rzeczywistości jednak imionami -- a nie tylko nazwami -- są wówczas słowa "tato, mamo", a oznaczają one jedyną dla dziecka osobę na świecie, z którą je łączy najserdeczniejsza bliskość. Zarazem dzięki zakazowi nazywania rodziców ich imieniem własnym zapewniony jest pożyteczny dystans.

Odnotujmy jeszcze symboliczne akty pozbawienia człowieka jego imienia, żeby okazać mu w ten sposób pogardę, a nawet odsądzić samowolnie od ludzkiej godności. I tak w obozach koncentracyjnych ludzi po prostu ponumerowano. Z podobnej potrzeby, choć w formie bez porównania mniej groźnej, bierze się nasza skłonność do zastępowania imienia inwektywą ("ty ośle!" itp.).

Przenieśmy te refleksje na teren wiary. Każdego z nas Pan Bóg wezwał do istnienia po imieniu. Nie bądźmy śmieszni i nie wyobrażajmy sobie tego w sensie materialnym. Wezwał nas po imieniu, to znaczy umiłował nas, zanimśmy jeszcze zaistnieli; to, co powiedziano o Jeremiaszu, odnosi się zapewne do każdego z nas: "Zanim cię utworzyłem w łonie matki, znałem cię" (Jr 1,5). Kilkakrotnie też powtarza się w Piśmie Świętym obietnica, że Bóg da nam nowe imię. Co to znaczy? Jest to obietnica, że zaznamy większej jeszcze miłości od Boga niż obecnie, miłości nieprzemijalnej. Nawet bezpłodnym, jeśli wejdą na drogę Bożą, "dam miejsce w moim domu i w moich murach, oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne" (Iz 56,5). Każdy z nas, jeśli tylko będziemy wierni Bogu, zazna miłości niepowtarzalnej i przekraczającej wyobraźnię, każdy z nas otrzyma "imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje" (Ap 2,17).

Otóż miłość Boga do człowieka nie jest jednostronna, Bóg chce być również kochany przez tych, których kocha. Toteż objawił nam swoje imię, chce być z nami po imieniu, tak jak to się dzieje w każdej miłości. Osobiście wydaje mi się, że świadkom Jehowy chodzi nie tyle o imię Boże, co o wyraz Jahwe. A przecież imię to nie tylko wyraz, w ostatecznym wymiarze imię utożsamia się z osobą: w takim stopniu, w jakim jest mi ona bliska. Jeśli ktoś swoją żonę nazywa "Basią", Basia nie jest dla niego wyrazem, którym on oznacza swoją żonę, Basia to jest po prostu jego żona. Ja mojej matki nigdy w życiu nie nazwałem jej imieniem własnym, nazywam ją "mamą", i to jest najprawdziwsze imię. "Mama" nie jest wyrazem, jakim określam kobietę, która mnie urodziła; ja w to słowo wkładam swoje przywiązanie do matki, kilkadziesiąt lat naszej wzajemnej bliskości.

Tylko przy takim rozumieniu mają sens liczne wypowiedzi biblijne na temat imienia Bożego: o ile nie chodzi tu o wyraz, o ile imię Boże utożsamia się z samym Bogiem. "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię" -- śpiewała Matka Najświętsza w Magnificat. "Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszne, bo ono jest święte" -- czytamy w Psalmie 99. "Ojcze, uwielbij imię Twoje" -- modlił się Pan Jezus (J 12,28).

Starotestamentalne imię "Jahwe" spełniło wielką rolę w dziejach objawienia. Oznacza ono "Jestem Który Jestem". Bibliści, analizując specyficzną strukturę języka hebrajskiego, dopatrują się w owym "jestem" dodatkowej głębi: "Jestem jako kochający", "jestem jako źródło wszelkiego istnienia" itp. W czasach powszechnego wielobóstwa imię to zawierało wyznanie monoteizmu: w różnych bogów ludzie wierzą, ale jeden tylko Bóg jest prawdziwy. Ten, który kazał się nazywać JA JESTEM.

Później, kiedy monoteizm utrwalił się, Żydzi zaczęli coraz bardziej lękać się używania tego imienia. W końcu doszło do tego, że jednemu tylko arcykapłanowi i to jeden jedyny raz w roku -- kiedy w Dzień Pojednania stawał w Świętym Świętych sam na sam z Bogiem -- wolno było wezwać tego imienia. Dlaczego do tego doszło? Wynikało to zapewne z podobnej czci, która wielu ludzi powstrzymuje przed zwracaniem się po imieniu do własnych rodziców. Może też było w tym trochę chęci łatwego "zaliczenia" sobie przykazania "Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie".

W każdym razie faktem jest, że w czasach Pana Jezusa Żydzi zupełnie już nie używali tego imienia. Nawet czytając Stary Testament, w którym tyle razy pojawia się to imię, lękano się je wymawiać i zastępowano je słowem "Adonai", to znaczy "Pan". Również w Ewangeliach ani razu nie cytuje się tego imienia. Więcej jeszcze, we wszystkich bez wyjątku cytatach starotestamentalnych w miejsce słowa "Jahwe" Nowy Testament umieszcza konsekwentnie słowo "Pan". I tak było zawsze od początku zarówno w Kościele katolickim, jak we wszystkich chrześcijańskich wyznaniach. Dopiero świadkowie Jehowy zrobili z tego problem.

Dlaczego? O co im chodzi, że odważyli się wystąpić z pretensją do całego chrześcijaństwa o zaniechanie używania tego imienia, skoro w pierwszym rzędzie pretensję tę powinni skierować przeciwko Ewangeliom? Przecież w gruncie rzeczy nie walczą oni o imię, tylko o wyraz. Zwracam się przecież do Boga po imieniu, ilekroć w miłości wołam do Niego "Boże mój!", czy jakkolwiek inaczej, byleby prawdziwie. O co chodzi świadkom Jehowy w tej kłótni o wyraz?

Otóż centralnym dogmatem ich doktryny jest nauka o królestwie Bożym, którą oni jednak rozumieją jako obietnicę raju na ziemi. Przy takim rozumieniu królestwa Bożego, wewnętrzną koniecznością tej doktryny jest odrzucenie ewangelicznego orędzia o odkupieniu przez krzyż Chrystusa, o Bóstwie Chrystusa i o naszym przebóstwieniu, a także o Bożym Ojcostwie wobec nas. I rzeczywiście wszystkie te prawdy świadkowie Jehowy odrzucają. Otóż wszystkie te negacje skupiają się jak w soczewce w kłótni o wyraz "Jahwe".

Tymczasem nie przypadkiem słowo to nie pojawia się w Ewangeliach ani razu -- z wyjątkiem kilku dość jednoznacznych aluzji, o których za chwilę. Mianowicie Jezus Chrystus objawił nam nowe imię Boga, doskonalej odsłaniające prawdę Bożej miłości do ludzi. Kiedy przypatrzyć się zapisanym w Ewangeliach modlitwom Chrystusa, od razu rzuca się w oczy, że Boga nazywał najczęściej Ojcem. OJCIEC -- to jest właśnie nowe imię Boga: "Ojcze, nadeszła godzina! Uwielbij Syna swego, aby Syn Cię uwielbił" (J 17,1); "Ojcze Święty, zachowaj ich w imię Twoje" (J 17,11); "aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas" (J 17,21); "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" (Mt 11,25); "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego" (Łk 23,46). Również nas uczył, abyśmy właśnie w tym imieniu zbliżali się do Boga: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje" (Mt 6,9).

Jest jeszcze jedno imię Boże, objawione w Ewangelii. Jest to imię Jednorodzonego Syna Bożego, równego Przedwiecznemu Ojcu, który dla naszego zbawienia uniżył się i stał się człowiekiem. JEZUS (hebr. Jehoszua) znaczy "Jahwe zbawia". W Ewangelii św. Jana znajduje się kilka przejrzystych aluzji Pana Jezusa, w których daje On do zrozumienia, że On sam jest Jahwe, TYM KTÓRY JEST: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM" (J 8,28); "abyście uwierzyli, że JA JESTEM" (J 13,39). Raz, przy okazji takiej wypowiedzi, słuchacze porwali kamienie, aby Go zabić (por. J 8, 58n) -- bluźnierstwem bowiem wydawało im się to, że czyni się równym Bogu. Warto dodać, że świadkowie Jehowy gorąco sprzeciwiają się takiemu rozumieniu tych wypowiedzi -- potwierdza ono bowiem prawdę o Bóstwie Chrystusa, którą oni odrzucają.

Wielokrotnie czytamy w Nowym Testamencie o najwyższym znaczeniu imienia Jezus: "W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą" (Mt 12,21); "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12); "I każdy, kto dla mego imienia opuści dom albo braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć otrzyma i życie wieczne odziedziczy" (Mt 19,29); "A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. Oni zaś odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia" (Dz 5,40n). Chrystus, Bóg Człowiek nosi "imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wyznał wszelki język, że Jezus Chrystus Jest PANEM ku chwale Boga Ojca" (Flp 2,9-11).

Rzecz jasna, nie chodzi o wyraz "Jezus", ale o imię Jezusa o Jezusa Żywego, Zbawiciela, który jest naszą Nadzieją i którego chcemy się trzymać zawsze, nawet w obliczu prześladowań.

http://mateusz.pl/ksiazki/js-pn/js-pn_11.htm

Powyższy tekst jest fragmentem książki "Pytania nieobojętne" o. Salija OP - http://mateusz.pl/ksiazki/js-pn/


10 paź 2017, 07:35
Zobacz profil
Początkujący
Własny awatar

 REJESTRACJA17 maja 2013, 11:11

 POSTY        8
Post Re: Religia i wiara
Nazwy własne pisze się dużą literą.

O jakiego boga tu chodzi skoro  imię Boga nie jest tak ważne;

2 list do Koryntian 4 : 4 ,,wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga."


10 paź 2017, 09:26
Zobacz profil
Znawca
Własny awatar

 REJESTRACJA23 gru 2015, 11:51

 POSTY        144
Post Re: Religia i wiara
Kuraś1                    Starotestamentalne imię "Jahwe" spełniło wielką rolę w dziejach objawienia. Oznacza ono "Jestem Który Jestem". Bibliści, analizując specyficzną strukturę języka hebrajskiego, dopatrują się w owym "jestem" dodatkowej głębi: "Jestem jako kochający", "jestem jako źródło wszelkiego istnienia" itp. W czasach powszechnego wielobóstwa imię to zawierało wyznanie monoteizmu: w różnych bogów ludzie wierzą, ale jeden tylko Bóg jest prawdziwy. Ten, który kazał się nazywać JA JESTEM.
[...]
Wielokrotnie czytamy w Nowym Testamencie o najwyższym znaczeniu imienia Jezus: "W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą" (Mt 12,21); "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12); "I każdy, kto dla mego imienia opuści dom albo braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć otrzyma i życie wieczne odziedziczy" (Mt 19,29); "A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. Oni zaś odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia" (Dz 5,40n). Chrystus, Bóg Człowiek nosi "imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wyznał wszelki język, że Jezus Chrystus Jest PANEM ku chwale Boga Ojca" (Flp 2,9-11).


Skoro jak twierdzi ten ksiądz: JEZUS (hebr. Jehoszua) znaczy "Jahwe zbawia.”

To czy ostatni z zacytowanych akapitów należy rozumieć:

"W Jego imieniu – „Jahwe zbawia” narody nadzieję pokładać będą" (Mt 12,21); "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia (niż Jahwe zbawia), w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12); "I każdy, kto dla mego imienia (czyli w przekonaniu, że Jahwe zbawia) opuści dom albo braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć otrzyma i życie wieczne odziedziczy" (Mt 19,29); "A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. Oni zaś odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jahwe zbawia (Dz 5,40n). Chrystus, Bóg Człowiek nosi "imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jahwe zbawia zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wyznał wszelki język, że Jezus Chrystus Jest PANEM ku chwale Boga Ojca" (Flp 2,9-11).”?

Swoją droga cały ten tekst można zastosować (z niewielkimi przeróbkami trzech ostatnich akapitów) zarówno do używania imienia Jezus jak i Maryja.


11 paź 2017, 07:26
Zobacz profil
Specjalista
Własny awatar

 REJESTRACJA05 gru 2006, 08:01

 POSTY        374
Post Re: Religia i wiara
Szwejkski                    Skoro jak twierdzi ten ksiądz: JEZUS (hebr. Jehoszua) znaczy "Jahwe zbawia.”

To czy ostatni z zacytowanych akapitów należy rozumieć:

"W Jego imieniu – „Jahwe zbawia” narody nadzieję pokładać będą" (Mt 12,21); "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia (niż Jahwe zbawia), w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12); "I każdy, kto dla mego imienia (czyli w przekonaniu, że Jahwe zbawia) opuści dom albo braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć otrzyma i życie wieczne odziedziczy" (Mt 19,29); "A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. Oni zaś odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jahwe zbawia (Dz 5,40n). Chrystus, Bóg Człowiek nosi "imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jahwe zbawia zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wyznał wszelki język, że Jezus Chrystus Jest PANEM ku chwale Boga Ojca" (Flp 2,9-11).”?

Swoją droga cały ten tekst można zastosować (z niewielkimi przeróbkami trzech ostatnich akapitów) zarówno do używania imienia Jezus jak i Maryja.

Nie wiem, nie jestem znawcą Pisma Św., nie jestem teologiem. Mogę z pewnością jedynie dać świadectwo, że Pan Jezus kilka razy uwolnił mnie od różnych zniewoleń, które w efekcie mogły zaprowadzić mnie do piekła (lub co najmniej do ciężkiego czyśćca), okazał mi wielką łaskę, nędznemu grzesznikowi.

Jeśli w Piśmie Św. jest Jezus to jaki sens ma zmienianie tego Imienia na inne?

Jak mówisz do kogoś, kto ma na imię Michał to zastępujesz to określeniem "Któż jak Bóg", np. "Cześć, Któż jak Bóg"?
Imię Michał po hebrajsku znaczy właśnie to.


Ostatnio edytowano 13 paź 2017, 06:20 przez Kuraś1, łącznie edytowano 1 raz13 paź 2017, 06:19
Zobacz profil
Znawca
Własny awatar

 REJESTRACJA23 gru 2015, 11:51

 POSTY        144
Post Re: Religia i wiara
Kuraś1                    Szwejkski                    Swoją droga cały ten tekst można zastosować (z niewielkimi przeróbkami trzech ostatnich akapitów) zarówno do używania imienia Jezus jak i Maryja.

Nie wiem, nie jestem znawcą Pisma Św., nie jestem teologiem. Mogę z pewnością jedynie dać świadectwo, że Pan Jezus kilka razy uwolnił mnie od różnych zniewoleń, które w efekcie mogły zaprowadzić mnie do piekła (lub co najmniej do ciężkiego czyśćca), okazał mi wielką łaskę, nędznemu grzesznikowi.

Jeśli w Piśmie Św. jest Jezus to jaki sens ma zmienianie tego Imienia na inne?

Jak mówisz do kogoś, kto ma na imię Michał to zastępujesz to określeniem "Któż jak Bóg", np. "Cześć, Któż jak Bóg"?
Imię Michał po hebrajsku znaczy właśnie to.


Nie zamierzam zmieniać imienia Jezus, wskazałem tylko, że użyte argumenty nie dotyczą tylko imienia Ojca.
Ktoś kto zamierzałby zmienić imię Syna (lub kogoś innego) również mógłby ich użyć. A to oznacza, iż nie uzasadniają odejścia od imienia Ojca, skoro na ich podstawie nie zrezygnowano z używania imienia Syna, czy Świętej Marii.

Odejście od imienia Ojca moim zdaniem jest błędem.

1) kwestia tożsamości religijnej.

Ktoś kto ma imię jest określony co do tożsamości. Bóg Jahwe to inny bóg niż Allach, czy Perun.
Natomiast Bóg tylko w piśmie różni się od boga (bo nie w wymowie), a bóg to może być „bezosobowa siła sprawcza” – jak twierdzi wielu „nowoczesnych” katolików, czy nawet kosmita (Daniken i spółka).

Dużo łatwiej spotkać katolika który będzie się upierał przy danikenowskich bzdetach (panie bo to amerykańscy naukowcy odkryli, wiem bo taki program w telewizji widziałem), niż kogoś z twoją wiedzą na temat własnej religii (zawsze z zainteresowaniem czytam twoje posty).

2) kwestia rozumnego zaangażowania w swoja religię.

Bezradność starej Europy wobec islamskiej inwazji wynika z mnóstwa czynników, ale jednym z powodów na pewno jest to, że muzułmanie mają swojego boga Allacha, którego ich zdaniem z żadnym innym nie można pomylić, a chrześcijanie Boga bezimiennego którego częściej pisze się przez „b” niż przez „B”.
Jak często słyszałeś tekst typu: „wszyscy bogowie to ten sam bóg – Jezus, Allach, Budda”?
To, że w Polsce jest inaczej, niż na zachodzie Europy to bardziej zasługa „treningu” jaki zafundował nam realny socjalizm, niż zaangażowania w swoją religię, które w wielu przypadkach nie wykracza poza coroczną pasterkę i chrzciny w rodzinie.

PS.
W moim kościele, na ołtarzu w kaplicy wisi stary obraz z wizerunkiem Trójcy Świętej – jest Syn, Duch Święty w postaci gołębia i Ojciec zobrazowany przez chmurę rozsyłającą promienie, na której widać napisane po hebrajsku imię Jahwe. Kiedyś imię Ojca nikomu nie przeszkadzało i było w użyciu. Dziś ten obraz też nikomu nie przeszkadza (chociaż większość parafian pewnie nie kojarzy o co chodzi).


 Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.


13 paź 2017, 08:01
Zobacz profil
Site Admin
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA21 paź 2006, 19:09

 POSTY        6754

 LOKALIZACJATriCity
Post Re: Religia i wiara
Irlandia zainspirowana Polską – tam także będą modlić się na granicach

Obrazek

Irlandczycy wezmą do ręki różańce, aby modlić się o wiarę dla młodych pokoleń i utrzymanie w tym kraju prawnej ochrony życia poczętego. Na 26 listopada planowana jest wielka modlitwa wzdłuż wybrzeży całej wyspy, w sumie w 53 miejscach. Akcję zainspirowała Polska.

Organizatorzy wydarzenia nie ukrywają, że zainspirowali ich Polacy i ich „Różaniec do granic”. W Irlandii kontekst modlitwy jest jednak nieco inny. Nowy rząd zapowiedział, że w przyszłym roku odbędzie się tam referendum w sprawie usunięcia z konstytucji prawnej ochrony nienarodzonych. Zbiegnie się ono w czasie z wizytą Papieża i Światowym Spotkaniem Rodzin w Dublinie.

Irlandia od kilkunastu lat jest areną silnej sekularyzacji. Dane statystyczne podają, że w ciągu ostatnich pięciu lat obecność katolików na wyspie zmniejszyła się z 84 do 78 proc. i to pomimo znacznego napływu katolickich migrantów, głównie z Polski. Dziś aż 12 proc. katolików na wyspie to przybysze z zewnątrz.

Arcybiskup Dublina Diarmuid Martin zaprotestował ostatnio przeciwko eliminacji katolików z debaty publicznej. „Pluralizm i demokracja nikomu nie dają prawa do wyciszania innych punktów widzenia” – powiedział, odnosząc się do trwającej już debaty na temat aborcji. Napięta atmosfera towarzyszy też przygotowaniom do Światowego Spotkania Rodzin w sierpniu przyszłego roku. Na Kościół wywierana jest presja, by wydarzenie to było również otwarte na związki jednopłciowe.

Źródło: https://parezja.pl/irlandia-zainspirowa ... granicach/

____________________________________
Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś - lecz tym, kim się stajesz, gdy myślisz kim jesteś.


26 paź 2017, 20:06
Zobacz profil
Początkujący
Własny awatar

 REJESTRACJA17 maja 2013, 11:11

 POSTY        8
Post Re: Religia i wiara
Na 1 listopada do przemyślenia Psalm 49:7,8
,, nikt z nich w żaden sposób nie potrafi wykupić nawet brata ani dać Bogu okupu za niego (a cena wykupu ich duszy jest tak wysoka, że pozostaje nie zapłacona po czas niezmierzony),"


31 paź 2017, 12:39
Zobacz profil
Specjalista
Własny awatar

 REJESTRACJA05 gru 2006, 08:01

 POSTY        374
Post Re: Religia i wiara
dron                    Na 1 listopada do przemyślenia Psalm 49:7,8
,, nikt z nich w żaden sposób nie potrafi wykupić nawet brata ani dać Bogu okupu za niego (a cena wykupu ich duszy jest tak wysoka, że pozostaje nie zapłacona po czas niezmierzony),"

W jakim kontekście jest podany ten fragment i z jakiego tłumaczenia?

Może dajmy cały Psalm 49 do przemyślenia albo lepiej - przemodlenia.

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
2 Słuchajcie tego, wszystkiego narody,
nakłońcie uszu, wszyscy, co świat zamieszkujecie,
3 wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni,
bogaty na równi z ubogim!
4 Moje usta wypowiedzą mądrość,
a rozmyślanie mego serca - roztropność.
5 Nakłonię mego ucha ku przypowieści,
przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkę.

6 Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli,
gdy otacza mnie złość podstępnych,
7 którzy ufają swoim dostatkom
i chełpią się z ogromu swych bogactw?
8 Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić
ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu
9 - jego życie jest zbyt kosztowne
i nie zdarzy się to nigdy -
10 by móc żyć na wieki i nie doznać zagłady.
11 [Każdy] bowiem widzi: mędrcy umierają,
tak jednakowo ginie głupi i prostak,
zostawiając obcym swoje bogactwa.
12 Groby są ich domami na wieki,
ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia,
choć imionami swymi nazywali ziemie.
13 Bo człowiek nie będzie trwał w dostatku,
przyrównany jest do bydląt, które giną.

14 Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie,
i [taka] przyszłość miłośników własnej mowy.
15 Do Szeolu są gnani jak owce,
pasie ich śmierć, zejdą prosto do grobu,
serca prawych zapanują nad nimi,
rano zniknie ich postać,
Szeol ich mieszkaniem.
16 Lecz Bóg wyzwoli moją duszę
z mocy Szeolu, bo mię zabierze.
17 Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci,
jeżeli wzrośnie zamożność jego domu:
18 bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie,
a jego zamożność nie pójdzie za nim.
19 I chociaż w życiu sobie pochlebia:
"Będą cię sławić, że dobrześ się urządził",
20 musi iść do pokolenia swych przodków,
do tych, co na wieki nie zobaczą światła.
21 Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia,
przyrównany jest do bydląt, które giną.

http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/49.php


02 lis 2017, 09:53
Zobacz profil
Site Admin
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA21 paź 2006, 19:09

 POSTY        6754

 LOKALIZACJATriCity
Post Re: Religia i wiara

Francjo - najstarsza córo Kościoła: co zrobiłaś ze swoim chrztem?!

/Święty Jan Paweł Drugi/

Tak Francja zwalcza chrześcijaństwo.
To już upadek Francji!
Zrobili zamach na krzyż, a chcieli podnieś rękę na pomnik Św. Jana Pawła II!
Sąd nakazał usunięcie krzyża z pomnika Jana Pawła II,
gdyż jest "ostentacyjnym symbolem religijnym", który "łamie zasadę świeckości państwa".


Co to było kiedy talibowie zgodnie z obowiązującym w Afganistanie prawem, demontowali figury religijne Buddy?
To było barbarzyństwo i zezwierzęcenie.

A co to jest kiedy Prezydent Francji Macron będzie skuwał krzyż z figury JP II?
To będzie wyższa forma cywilizacji.Petycja o nieusuwanie krzyża z pomnika Św. Jana Pawła II we Francji

Non au retrait de la croix à Ploërmel !

Obrazek


Pourquoi c'est important
Le conseil d'état demande le retrait sous 6 mois d'une croix surplombant une statue de Jean‐Paul II dans la commune de Ploërmel en Bretagne.
Cette croix ne gêne absolument personne et elle représente un atout culturel pour la ville de Ploërmel.
Nous demandons au conseil d'état de bien vouloir revoir sa position sur ce sujet.
Signez et diffusez largement cette pétition, c'est votre mobilisation qui pourra faire la différence ! Merci.Podpisów: 37 532
Wymaganych: 100 000

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ma ... l/?alxYKjb       

Pourqui c'est important pour moi (facultatif)
Dlaczego to ważne dla ciebie (pole obowiązkowe)

Można wpisać np.:
Je suis catholique
lub
Je suis Chretien

____________________________________
Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś - lecz tym, kim się stajesz, gdy myślisz kim jesteś.


09 lis 2017, 22:22
Zobacz profil
Site Admin
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA21 paź 2006, 19:09

 POSTY        6754

 LOKALIZACJATriCity
Post Re: Religia i wiara
09 lis 2017 podpisów: 37 532
17 lis 2017 podpisów: 38 073
500 podpisów: w 8 dni.
62 000 podpisów = 124 dni = 4 miesiące?...


21 lis 2017 podpisów: 38 227.

Ktoś z Was podpisał petycję?
Ktoś poinformował znajomych, rodzinę?...

____________________________________
Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś - lecz tym, kim się stajesz, gdy myślisz kim jesteś.


21 lis 2017, 19:29
Zobacz profil
Początkujący
Własny awatar

 REJESTRACJA17 maja 2013, 11:11

 POSTY        8
Post Re: Religia i wiara
A w jakim celu potrzebny Wam jest ten pomnik? Będziecie się mu kłaniać ?


22 lis 2017, 13:36
Zobacz profil
Zawodowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA10 lis 2006, 07:34

 POSTY        3356
Post Re: Religia i wiara
dron                    A w jakim celu potrzebny Wam jest ten pomnik? Będziecie się mu kłaniać ?

A w jakim celu prowokujesz prowokatorze?!  palka--==

Ja wysłałem i dałem namiar znajomym i rodzinie.

____________________________________
"Demokracja to cztery wilki i owca głosujące o obiedzie" R.A.Heinlein


22 lis 2017, 19:26
Zobacz profil
Specjalista
Własny awatar

 REJESTRACJA05 gru 2006, 08:01

 POSTY        374
Post Re: Religia i wiara
kominiarz                    dron                    A w jakim celu potrzebny Wam jest ten pomnik? Będziecie się mu kłaniać ?

A w jakim celu prowokujesz prowokatorze?!  palka--==

Ja wysłałem i dałem namiar znajomym i rodzinie.


Kominiarzu, nie ma co tak reagować, zwracając się w ten sposób. Może Dron miał inne intencje.
Jest rzeczą powszechnie znaną, że katolicy nie modlą się do pomników czy do obrazów (już to było opisywane), ale do Pana Boga za wstawiennictwem świętych.
Ktoś może tego nie przyjmować do wiadomości, jego sprawa.
Wiadomo, że pomnik nie powstał po to, by mu się kłaniać, lecz by kogoś należycie upamiętnić. Ktoś tego także może nie przyjmować do wiadomości albo udawać, że nie rozumie po co powstają pomniki, jego sprawa.
Doskonale wiadomo, że w tym sporze nie chodzi o sam pomnik Jana Pawła II, ale o krzyż. To od krzyża Francja coraz bardziej się oddala na swoją zgubę i próba usunięcia tego konkretnego krzyża z przestrzeni publicznej jest kolejnym krokiem do wyrzeczenia się własnych korzeni. Od czasów szaleństwa i ludobójstwa rewolucji francuskiej Francja stopniowo umiera.


23 lis 2017, 07:20
Zobacz profil
Początkujący
Własny awatar

 REJESTRACJA17 maja 2013, 11:11

 POSTY        8
Post Re: Religia i wiara
A krzyż był narzędziem do jakiego celu ? Dobrego czy złego ? To czy powinien być symbolem ,,dobrego" ?


23 lis 2017, 09:46
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 144 ]  idź do strony:  Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona

 Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
 Nie możesz odpowiadać w wątkach
 Nie możesz edytować swoich postów
 Nie możesz usuwać swoich postów
 Nie możesz dodawać załączników

Skocz do: