LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Źycie bez radości jest jak długa podróż bez gospody             
Demokryt
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY

Kategoria: Urząd Rady Ministrów

Sortuj według:
ID [M|R] Tytuł [M|R] Wstęp [M|R] Treść [M|R] Autor [M|R] Ilość wyświetleń [M|R]

Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Nie czas pytać czy...

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 15680

Czas zapytać jaki i kiedy protest w KAS! Zastanów się i Ty. Weźmiesz udział czy będziesz się przyglądał?

 

Projekt budżetu państwa na 2018 rok nie pozostawia złudzeń. Rząd ma w bardzo głębokim "poważaniu" służby skarbowe.  Nie tylko środki na wynagrodzenia w KAS zmniejszą się. Również wydatki na funkcjonowanie. Prognozowany wzrost cen artykułów konsumpcyjnych 102,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100,0%. Co ciekawe - zakładany wzrost dochodów budżetu państwa ma zostać osiągnięty między innymi poprzez poprawę skuteczności działania KAS. A to wszystko - a jakże - przy położeniu nacisku na współpracę ze związkami zawodowymi i dialog społeczny.


Komentarzy: 33 ⇒ [czytaj więcej...]

Wytyczne Prokuratora Generalnego

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 4346

Prokurator Generalny wydał wytyczne w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku.


Komentarzy: 4 ⇒ [czytaj więcej...]

Minister Rafalska chce wzmocnić związki zawodowe

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2510

Do kodeksu zbiorowego prawa pracy może być wpisana nowa instytucja, delegata związkowego - zapowiedziała w rozmowie z PAP szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy (KKPP) pracuje nad szczegółami tego rozwiązania.


Komentarzy: 0 ⇒ [czytaj więcej...]

Informacja dot. uwag do rozporządzenia stanowiskowego

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 14431

Poniżej korespondencja ws. rozporządzenia stanowiskowego.


Komentarzy: 10 ⇒ [czytaj więcej...]

Sukces!

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 28724

Już jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej!


Komentarzy: 37 ⇒ [czytaj więcej...]

Projekt rozporządzenia stanowiskowego

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 35304

Poniżej projekt zmian rozporządzenia stanowiskowego w służbie cywilnej - na razie konsultacje międzyresortowe. Warto zwrócić uwagę, jak "sprytnie" wytłumaczono wejście wstecz rozporządzenia (wychodzi na to, że jak dotyczy członków korpsusu służby cywilnej czy zawalilo się terminy, to można naruszać zasady państwa prawa. Poza tym nie narusza praw osób trzecich...). Majstersztyk.


Komentarzy: 27 ⇒ [czytaj więcej...]

SSC o podwyżkach

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 14944

Zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Rozwoju i Finansów, w ustawie budżetowej na 2017 r. uwzględniono środki na wzrost funduszu wynagrodzeń o 1,3% dla części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.


Komentarzy: 35 ⇒ [czytaj więcej...]

Jedna trzecia ze #100zmianDlaFirm przyjęta przez rząd

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2509

Rada Ministrów przyjęła pierwsze 33 ułatwienia z pakietu #100zmianDlaFirm. Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy. Celem ustawy jest poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców. To pierwszy z ośmiu projektów, które przyjął rząd w ramach prac nad pakietem #100zmianDlaFirm.


Komentarzy: 1 ⇒ [czytaj więcej...]

Rząd o KAS

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 25540

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826)


Komentarzy: 15 ⇒ [czytaj więcej...]

Wraca stare („dobra zmiana” - ciąg dalszy...)

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 10463

" średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100,0% ".


Komentarzy: 17 ⇒ [czytaj więcej...]

Rząd ws. emerytur dla funkcjonariuszy celnych

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 5508

Stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw


Komentarzy: 1 ⇒ [czytaj więcej...]

A po nas choćby potop...

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 3636

Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Zabraknie niemal 55 mld złKomentarzy: 4 ⇒ [czytaj więcej...]

2 mld zł na podwyżki dla budżetówki

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 12309

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął właśnie założenia do budżetu na 2016 r. Wśród nich znalazł się plan zwiększenia płac w sferze budżetowej.


Komentarzy: 20 ⇒ [czytaj więcej...]

Stanowisko KPRM ws. wynagrodzenia prowizyjnego

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2333

(...) Powyższe stwierdzenie, iż wynagrodzenie prowizyjne nie przysługuje w okresach nieobecności w pracy oznacza wyłącznie, że nie jest ono w tym czasie wypracowywane. To samo stwierdzenie nie może być rozumiane w taki sposób, że stanowi podstawę do pomniejszania wynagrodzenia prowizyjnego za okresy nieobecności w pracy.


Komentarzy: 2 ⇒ [czytaj więcej...]

Premier Ewa Kopacz: przyszedł czas na zmianę relacji między urzędnikiem a podatnikiem

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2443

Rząd przyjął we wtorek informację na temat stanu prac nad nową ordynacją podatkową. Wśród planowanych zmian jest m.in. wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw na korzyść podatnika.


Komentarzy: 4 ⇒ [czytaj więcej...]

Wreszcie powrót Polski na właściwe miejsce wśród najbogatszych krajów świata (jak za E.Gierka)

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 785

Dzięki zakończonym sukcesem negocjacjom Polska zdobyła największe fundusze spośród krajów Unii - powiedziała dziś szefowa rządu Ewa Kopacz. Dodała, że środki UE mają pozwolić Polsce na kolejny skok cywilizacyjny.


Komentarzy: 7 ⇒ [czytaj więcej...]

Kopacz w roli petentki: Prosi urzędników by byli przyjaźni

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 6883

Premier Ewa Kopacz zaapelowała w poniedziałek do wszystkich urzędników w kraju o lepsze, bardziej przyjazne obsługiwanie obywateli. „Pozwólcie Polakom czuć się współgospodarzami ich urzędów” – mówiła premier podczas uroczystości 95-lecia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Komentarzy: 50 ⇒ [czytaj więcej...]

Rząd rozpoczyna walkę z oszustami podatkowymi

        Dodane przez: ange, Wyświetleń: 1105

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, podała Kancelaria Premiera.


Komentarzy: 5 ⇒ [czytaj więcej...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 3469

w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej. Projekt skierowano do podpisu Prezesa Rady Ministrów.


Komentarzy: 6 ⇒ [czytaj więcej...]

Uprawnienia szczególne

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 1438

W związku z pismemskierowanym do Pani Ewy Kopacz, Prezesa Rady Ministrów, dotyczącym ww. projektu rozporządzenia PRM w sprawie uprawnień szczególnych (...), zgodnie z właściwością, po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Finansów, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.


Komentarzy: 2 ⇒ [czytaj więcej...]

Rozporządzenie "prowizyjne"

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 9238

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia   2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej


Komentarzy: 24 ⇒ [czytaj więcej...]

Co obiecała Premier Ewa Kopacz?

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 1689

Zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki - do przedłożenia projektu nowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. To,co planowano osiągnąć w trzy lata ten rząd zrobi w 12 miesięcy"

- powiedziała Kopacz w Sejmie.


Komentarzy: 2 ⇒ [czytaj więcej...]

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2337

Przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, zwanym dalej „Ministrem”, tworzy się Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, zwaną dalej „Komisją”


Komentarzy: 13 ⇒ [czytaj więcej...]

Budżet 2015: płace w budżetówce nie wzrosną

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 5718

"Nie przewidujemy natomiast odmrożenia funduszu płac w sferze budżetowej".

Przewidziano nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 4,2 proc.


Komentarzy: 9 ⇒ [czytaj więcej...]

Opinia RCL do zmiany ustawy o izbach i urzędach skarbowych

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2054

Rada Legislacyjna nie dostrzega w propozycji organizacyjnego połączenia urzędów i izb skarbowych naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia sugestii wprowadzenia odpowiedniej zmiany w przepisach art. 5 ustawy o urzędach i izbach skarbowych, proponowanej w art. 2 pkt 1 lit. h opiniowanego projektu (pkt II. 8 nin. opinii) i potrzeby rozważenia uwag szczegółowych wskazanych w cz. III.


Komentarzy: 0 ⇒ [czytaj więcej...]


KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE