LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Gdy jesteś na kogoś wściekły - napisz do niego list. Wyraz w nim swoje uczucia, opisz gniew i rozczarowanie. Nie hamuj się. Potem schowaj list do szuflady. Po dwóch dniach wyjmij go i przeczytaj. Czy wciąż chcesz go wysłać?             
H. Jackson Brown
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY

Kategoria: Prawo i sądy

Sortuj według:
ID [M|R] Tytuł [M|R] Wstęp [M|R] Treść [M|R] Autor [M|R] Ilość wyświetleń [M|R]

Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

        Dodane przez: supersaper, Wyświetleń: 2286

Niektóre IAS zaniżają wypłaty z tytułu zasiłku chorobowego byłym pracownikom UKS. Na szczęście proroctwo "na zwolnieniu będziesz dziadem" nie w pełni się sprawdziło, a przynajmnie nie powinno. http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=25242. Poniżej wyjaśnienia ZUS w tym temacie z 10.04.2017r.


Komentarzy: 1 ⇒ [czytaj więcej...]

Sędzia Tuleya w formie...

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 3137

Sędzia Igor Tuleya przyznając Ryszardowi Boguckiemu 264 tysięcy złotych zadośćuczynienia za to, że spędził 9 lat w areszcie tymczasowym, wprawił prokuratorów w osłupienie. Zdaniem sądu, gangster niesłusznie spędził 9 lat w areszcie tymczasowym w związku ze zleceniem zabójstwa gen. Marka Papały. W uzasadnieniu znalazły się komentarze polityczne.Komentarzy: 13 ⇒ [czytaj więcej...]

Wynagrodzenia (zasadnicze) funkcjonariuszy są jawne i basta!

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 4122

Poniżej kolejny wyrok NSA ws. jawności wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych. Sąd potwierdził w tej sprawie (i innych), że RKS miała rację. Szkoda tylko, że funkcjonariusze upierający się, że jest inaczej, nie płacą za pieniactwo sądowe ze swoich pieniędzy i nie ponoszą z tego tytułu sankcji dyscyplinarnych. Ale w tym zakresie tez będziemy próbować zmieniać praktykę.

 


Komentarzy: 0 ⇒ [czytaj więcej...]

Wyrok ws. naczelnika jeżdżącego pod wpływem

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 5208

Poniżej wyrok dotyczący naczelnika (inspektora kontroli skarbowej), który jeździł pod wpływem.


Komentarzy: 7 ⇒ [czytaj więcej...]

Może przyda się przy tworzeniu KAS?

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 4222

Status współpracownika i pracownika organów bezpieczeństwa państwa na gruncie „ustawy lustracyjnej”


Komentarzy: 8 ⇒ [czytaj więcej...]

Były naczelnik skazany

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 2009

Ostatnio publikowaliśmy korespondencję w sprawie naczelnika wydziału (inspektora kontroli skarbowej), który kierował pojazdem mechanicznym w stanie "wskazującym na spożycie". W sprawie zapadł wyrok skazujący (6.05.2016). Wyrok jest nieprawomocny, ale potwierdza fakt popełnienia czynu zabronionego i naruszenia obowiązków członka korpusu slużby cywilnej.


Komentarzy: 0 ⇒ [czytaj więcej...]

NSA. Firmant nie jest podatnikiem

        Dodane przez: melon, Wyświetleń: 2963

Firmant, czyli osoba prawna lub fizyczna prowadząca dla pozoru działalność gospodarczą według niższych stawek podatkowych, która udostępnia swą firmę firmowanemu, czyli osobie prowadzącej rzeczywistą działalność gospodarczą, lecz opodatkowaną według wyższych stawek podatkowych, nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 7 par. 1 Ordynacji podatkowej oraz nie podlega obowiązkowi podatkowemu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.


Komentarzy: 2 ⇒ [czytaj więcej...]

Jawności stało się zadość - kolejna wygrana RKS z MF w NSA

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 8010

Osoby pełniące funkcje publiczne w AP - jawne wynagrodzenia i mnożniki.


Komentarzy: 1 ⇒ [czytaj więcej...]

Działo się w Szczecinie

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 9233

E. S., starszy referendarz w Urzędzie Kontroli Skarbowej w S., została oskarżona o to, że naruszyła obowiązki członka korpusu służby cywilnej poprzez nieprzestrzeganie regulaminu pracy,


Komentarzy: 21 ⇒ [czytaj więcej...]

Wniosek do prokuratury ws. byłego dyrektora UKS Warszawa

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 7410

Z satysfakcją informujemy, że do właściwej Prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.


Komentarzy: 7 ⇒ [czytaj więcej...]

Doręczenie zastępcze w postępowaniu podatkowym. Ważny wyrok

        Dodane przez: melon, Wyświetleń: 5553

Tezy: 1. Wydana w toku postępowania podatkowego decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33 § 2 O.p. w zw. z art. 33 § 1 O.p.) powinna zostać doręczona pełnomocnikowi strony, ustanowionemu w postępowaniu wymiarowym, a nie bezpośrednio stronie chyba, że z treści pełnomocnictwa wynikają ograniczenia w zakresie reprezentacji (art. 145 § 2 O.p. w zw. z art. 137 § 2 O.p.).

2. Każde naruszenie przepisów procesowych dotyczących doręczenia zastępczego, określonego w art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) dalej O.p., w tym również dokonanie powtórnego zawiadomienia przed upływem terminu przewidzianego w art. 150 § 1a in fine O.p., należy kwalifikować jako uchybienie mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.).


Komentarzy: 0 ⇒ [czytaj więcej...]

Opowieść o tym, jak M.Kabata-Żbik - NUS Zakopane wydawała zajęte ruchomości...

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 3027

Dotarliśmy do kolejnych materiałów dot. naruszania prawa w US Zakopane. Jak wynika z tych materiałów, ówczesny NUS Zakopane, po wydaniu zajętych ruchomości bez postanowienia, powiadomienia i zgody wierzyciela, intensywnie zajęła się tworzeniem wniosków o wszczęcie postępowań karnych przeciwko tym pracownikom, którzy zajęli towar (i nie chcieli przekazać NUS oryginału dokumentu zajęcia, co tłumaczyli tym, że bali się jego zniszczenia przez NUS po tym, jak bezprawnie zwróciła zajęty towar). Pierwszy wniosek spotkał się z odmową wszczęcia post. karnego, NUS złożyła zażalenie na to postanowienie - prokurator podtrzymał stanowisko. W związku z tym NUS złożyła subsydiarny akt oskarżenia (następczyni M.Kabaty-Żbik) - wynik znacie. Wyrok uniewinniający i uzasadnienie wskazujące na naruszanie prawa przez M.Kabatę-Żbik. Nie udało się dotrzeć do dokumentu potwierdzającego, że NUS Zakopane o sprawie powiadomił IS Kraków.

 


Komentarzy: 1 ⇒ [czytaj więcej...]

Przełożony ma zawsze ma rację? Nie, ale stać go, żeby to udowadniać do ostatniej instancji...

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 3293

Publikujemy wyrok mówiący o tym, jak Dyrektor UKS w Krakowie wyznaczył limit mandatów do nałożenia, a za niewykonanie polecenia nałożył karę dyscyplinarną. Pracownik został uniewinniony z zarzutów przez WKDSC, ale Rzecznik Dyscyplinarny w imieniu DUKS złożył odwołanie od orzeczenia WKDSC do Sądu Apelacyjnego. Co z tego wynikło - dalej.


Komentarzy: 13 ⇒ [czytaj więcej...]

Sąd stwierdził, że naczelnik US w Zakopanem nakłaniała do fałszywych zeznań

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 12281

(...)Naczelnik Urzędu Skarbowego Małgorzata Kabata-Żbik nakazała nie będąc do tego uprawniona wydanie zajętych rzeczy wspólnikom spółki Z. bez stosownego wniosku zobowiązanych w tym zakresie (o zwolnienie spod egzekucji), bez uzyskania w tym względzie zgody wierzycieli występujących w toku postępowania tj. dyrektora ZUS w Nowym Sączu oraz bez wydania przez Naczelnika stosownego postanowienia o zwolnieniu zajętych przedmiotów spod egzekucji.(...)

Jeżeli chodzi o zeznania świadków Wioletty Markowskiej i Beaty Hoły, Sąd dał im wiarę jedynie częściowo bowiem jak same przyznały podczas przesłuchania w toku rozprawy głównej, wcześniejsze ich zeznania złożone w prokuraturze nie polegały na prawdzie i złożone były na wyraźne polecenie byłej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem Małgorzaty Kabaty-Żbik, która to była wówczas ich przełożoną. Jak zeznały bały się one Małgorzaty Kabaty-Żbik oraz utraty pracy.(...)

Na marginesie wskazać należy, iż świadek zeznała, że nie zawiadomiła prokuratury od razu, bo uważała, ze jest „na tej łodzi” sama z K.Z., a Małgorzata Kabat-Żbik - Naczelnik US w Zakopanem - utwierdzała w przekonaniu pracowników Urzędu Skarbowego, że jest nietykalna ze względu na rozległe znajomości, w tym posługiwała się nazwiskiem ministra Parafianowicza. (...)

(...) Świadkowie zeznawali w sposób częściowo spójny z zeznaniami Małgorzaty Kabaty-Żbik, która to usilnie starała się obciążyć oskarżonego nie tylko odpowiedzialnością za zarzucony mu aktem oskarżenia czyn, ale także za brak udokumentowania faktu wydania dłużnikom zajętych ruchomości.


Komentarzy: 23 ⇒ [czytaj więcej...]

Spektakularna porażka IS Kraków i UKS Katowice

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 6060

Tak bardzo się starali. Tak bardzo chcieli zniszczyć tego podatnika (i jego rodzinę), że kontrola jednorazowo była prowadzona za 5 lat podatkowych (na jedno upoważnienie GIKS - art. 20 i podatek dochodowy). My wiemy dlaczego tak się działo i kto był inicjatorem tego karygodnego postępowania. Nie udało się, mimo, iż w sprawę zamieszani byli i GIKS i UKS Katowice, a DIS Kraków przeciągał sprawę ponad miarę i starał się jak mógł - kompromitując przy tym administrację podatkową i skarbową (tak, ostatnio dyr. Sokolnicki dostał medal za zasługi dla skarbowości - za tę sprawę też?). W tle całej sprawy Dyrektor UKS Kraków. Dla uzupełnienia podajemy, że dyrektor IS Kraków za I kw. 2015 roku (wyrok ze stycznia) otrzymał nagrodę w wysokości 6400 złotych, a dyrektor UKS Katowice - 10700 złotych. Nie ma co - za takie badziewie, poniesione koszty (nie tylko związane z wyrokiem, ale też koszty wynagrodzeń pracowników) jeszcze nagroda? Tylko w MF takie cuda.


Komentarzy: 21 ⇒ [czytaj więcej...]

Czego może bać się Naczelnik Czesław Kubczak?

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 3441

Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej odbyła się kolejna rozprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dwojgiem związkowców NSZZ „S” (wczoraj jedna rozprawa, w najbliższy poniedziałek druga – jest dwoje powodów).


Komentarzy: 7 ⇒ [czytaj więcej...]

Nabory w służbie cywilnej

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2965

Informacje związane z naborem kandydatów do służby publicznej podlegają upublicznieniu w zakresie, w jakim pozostają w związku z tym postępowaniem. Dotyczy to imion i nazwisk osób, które przystąpiły do naboru, ich wykształcenia, stażu pracy i dodatkowych kwalifikacji.


Komentarzy: 1 ⇒ [czytaj więcej...]

Dojazdy powinny być wliczane do czasu pracy. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości

        Dodane przez: supersaper, Wyświetleń: 2834

Z orzeczenia wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wynika, że dojazdy do i powroty z miejsca wykonywania pracy powinny być wliczane do czasu pracy. Nowe zasady znajdą jednak zastosowanie wyłącznie w jasno określonych przypadkach.


Komentarzy: 2 ⇒ [czytaj więcej...]

Rekompensata za nadgodziny. Polskie prawo sprzeczne z EKS?

        Dodane przez: melon, Wyświetleń: 1028

Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią zgodności przepisów Kodeksu pracy z art. 4. ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej (EKS). Wniosek w tej sprawie złożyło biuro rzecznika praw obywatelskich. W piśmie wskazano na to, że w polskim prawie nie ma przewidzianego prawa pracowników do zwiększonej płacy albo zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną – na polecenie przełożonego – poza normalnymi godzinami pracy.


Komentarzy: 1 ⇒ [czytaj więcej...]

Sprawdź eksperckie propozycje do nowej Ordynacji podatkowej

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 678

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, katalog praw podatnika, zachęty do mediacji między podatnikami a fiskusem, silniejsze gwarancje przestrzegania terminów przez organy podatkowe - powinny znaleźć się w nowym prawie podatkowym - proponuje PwC.


Komentarzy: 1 ⇒ [czytaj więcej...]

Podział nagród w jednostce budżetowej to informacja publiczna

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2587

(...) niewątpliwie żądana informacja jest informacją o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o majątku, którym dysponują – zob. art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) u.d.i.p. Pokazuje bowiem informację o puli nagród przyznanej dla poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów na dany rok, i nawet jeśli nie jest to jednoznaczne ze środkami wypłaconymi, jak przyjął Sąd Wojewódzki, to niewątpliwie pokazuje informację o majątku, którym dysponuje Minister Finansów, w ramach struktury organizacyjnej kierowanego przez niego podmiotu publicznego (art. 4 ust. 1 u.d.i.p.).


Komentarzy: 1 ⇒ [czytaj więcej...]

Następna grupa zawodowa w Polsce dostanie przywileje!

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2444

Trzy artykuły ustawy o emeryturach służb mundurowych są niezgodne z konstytucją. Zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy Służby Celnej względem innych służb mundurowych jest arbitralne i dyskryminujące - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.


Komentarzy: 7 ⇒ [czytaj więcej...]

Zakazanie strajku niedopuszczalne

        Dodane przez: radny, Wyświetleń: 735

Sąd okręgowy w Gliwicach orzekł, że strajk prowadzony w pięciu kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest nielegalny.  – Czekamy na oficjalne pismo. Kiedy je otrzymamy, nasi prawnicy się do niego odniosą – powiedział Łukasz Karczmarzyk z biura prasowego śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.


Komentarzy: 0 ⇒ [czytaj więcej...]

Białoruskie standardy...

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 815

130 tysięcy głosów "znikło", ale dla sądu to nie problem. Protest wyborczy oddalony


Komentarzy: 5 ⇒ [czytaj więcej...]

O uprawnieniach skarbówki...

        Dodane przez: inspektor, Wyświetleń: 2089

Można podsłuchiwać czy nie? – oto jest pytanie. Sąd Najwyższy zbada zasadność stosowania podsłuchów wobec przestępstw skarbowych


Komentarzy: 2 ⇒ [czytaj więcej...]


KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE