LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
O jaką wielką sprawę można walczyć z powodzeniem pod hasłem: "Jestem za kompromisem"             
Margaret Tatcher
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Komunikat z 10.11.2017 organizacji związkowych IAS Rzeszów

Pracownicy i funkcjonariusze służby celno- skarbowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Urzędów Skarbowych, Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego

                                                            

Koleżanki i koledzy

 

3.11.2017r. w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie odbyło się spotkanie Dyrektora IAS w Rzeszowie z organizacjami związkowymi działającymi w tut. Izbie w sprawie podwyżek dla pracowników korpusu służby cywilnej, pracowników obsługi  oraz funkcjonariuszy celno-skarbowych.

Na spotkaniu organizacje związkowe zostały poinformowane o kwotach, które mogą być przyznane w ramach rezerwy celowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów IAS w Rzeszowie.

Ww. środki finansowe będą przeznaczone zgodnie z przepisami w podziale na:

- pracowników korpusu służby cywilnej,

- pracowników obsługi,

- funkcjonariuszy celno-skarbowych

- dla pracowników/ funkcjonariuszy komórek informatycznych

bez możliwości przesunięć kwotowych w poszczególnych grupach.

 

Dyrektor przekazał, iż oczekuje wspólnego stanowiska tut. organizacji związkowych co do zasad podziału przedmiotowych środków.

 

8.11.2017r. organizacje związkowe spotkały się na roboczym posiedzeniu celem ustalenia wspólnego stanowiska.

Związek Zawodowy ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie przygotował projekt wspólnego porozumienia, który nie uzyskał akceptacji wszystkich organizacji związkowych.

 

Nie znaleziono płaszczyzny porozumienia w sprawie :

 - zwrotu utraconego wynagrodzenia - porozumienie proponowało: „maksymalna podwyżka dla pracowników i funkcjonariuszy, którzy w wyniku otrzymanej propozycji pracy/ służby w KAS utracili część dotychczasowego wynagrodzenia/uposażenia zasadniczego 20% utraconego wynagrodzenia/uposażenia”.

 

Organizacje związkowe, które nie akceptowały takiego zapisu proponowały:

„Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony oraz funkcjonariusze będący w służbie stałej, którzy w ramach otrzymania propozycji pracy/ służby w KAS lub w wyniku przesunięcia do innych komórek organizacyjnych KAS utracili cześć dotychczasowego wynagrodzenia /uposażenia otrzymują 30% utraconego wynagrodzenia”.

 

- określenia grupy beneficjentów proponowanych podwyżek :

 

W projekcie przedstawionym przez ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie wskazano, że podwyżką mogą zostać objęci:

 

Pracownicy korpusu służby cywilnej zatrudnieni na czas nieokreślony, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają łączny staż pracy / służby w administracji skarbowej, celnej lub celno- skarbowej 10 lat, ale mniej niż 20 lat, wynagrodzenie zasadnicze na poziomie nie wyższym niż wg mnożnika 1,62 (1,7 po korekcie 9.11.2017 r.),

albo

- posiadają łączny staż pracy / służby w administracji skarbowej, celnej lub celno-skarbowej 20 lat i więcej, wynagrodzenie zasadnicze na poziomie nie wyższym niż wg mnożnika 1,761.

Podwyżką wynagrodzeń mogą zostać objęci pracownicy obsługi zatrudnieni na czas nieokreślony, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają łączny staż pracy/służby w administracji skarbowej, celnej lub celno-skarbowej 10 lat, ale mniej niż 20 lat, wynagrodzenie zasadnicze na poziomie nie wyższym niż wg mnożnika 1,17,

albo

- posiadają łączny staż pracy/służby w administracji skarbowej, celnej lub celno-skarbowej 20 lat i więcej, wynagrodzenie zasadnicze na poziomie nie wyższym niż wg mnożnika 1,47.

Podwyżką uposażeń mogą zostać objęci funkcjonariusze w służbie stałej, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają łączny staż pracy/służby w administracji skarbowej, celnej lub celno-skarbowej poniżej 5 10 lat, uposażenie zasadnicze na poziomie niższym niż wg mnożnika 1,627,

albo

-  posiadają łączny staż pracy/służby w administracji skarbowej, celnej lub celno-skarbowej 5 lat, ale mniej niż 10 lat, uposażenie zasadnicze na poziomie nie wyższym niż wg mnożnika 1,627, korekta naniesiona 9.11.2017 r.

albo

- posiadają łączny staż pracy/służby w administracji skarbowej, celnej lub celno-skarbowej 10 lat, ale mniej niż 20 lat, uposażenie zasadnicze na poziomie nie wyższym niż wg mnożnika 1,761,

albo

-  posiadają łączny staż pracy/służby w administracji skarbowej, celnej lub celno-skarbowej 20 lat i więcej, uposażenie zasadnicze na poziomie nie wyższym niż wg mnożnika 1,974.

Podwyżką wynagrodzeń mogą zostać objęci pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony oraz funkcjonariusze będący zatrudnieni/w służbie stałej w komórkach informatycznych, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają łączny staż pracy/służby w administracji skarbowej, celnej lub celno-skarbowej 10 lat, ale mniej niż 20 lat, wynagrodzenie/uposażenie zasadnicze na poziomie nie wyższym niż wg mnożnika 1,974, korekta naniesiona 9.11.2017.r.

albo

-  posiadają łączny staż pracy/służby w administracji skarbowej, celnej lub celno-skarbowej 20 lat i więcej, wynagrodzenie/uposażenie zasadnicze na poziomie nie wyższym niż wg mnożnika 2,165, korekta naniesiona 9.11.2017.r.

 

Organizacje związkowe, które nie akceptowały takiego zapisu proponowały:

            By celem przedmiotowych podwyżek było „wyrównanie wynagrodzeń pracownikom funkcjonariuszom w związku ze znacznymi dysproporcjami pomiędzy poziomem wynagrodzeń pracowników/ funkcjonariuszy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych IAS w Rzeszowie, dlatego też podwyżki winny być dedykowane w pierwszej kolejności pracownikom/ funkcjonariuszom z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym / uposażeniem w danej grupie stanowisk”.

Kryteria podziału podwyżek dla:

- pracowników korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy służby celno- skarbowej:

  • Staż pracy w administracji skarbowej lub celnej wynoszący od 5 do 10 lat- kwota podwyżki nie może być niższa niż 100,00 zł i wyższa niż 200, 00 zł,
  • Staż pracy w administracji skarbowej lub celnej wynoszący od 10 do 20 lat- kwota podwyżki nie może być niższa niż 200,00 zł i wyższa niż 300, 00 zł,
  • Staż pracy w administracji skarbowej lub celnej przekraczający 20 lat - kwota podwyżki nie może być niższa niż 300,00 zł i wyższa niż 400, 00 zł,

Kryterium stażu pracy nie dotyczy:

  • młodszych specjalistów w służbie celno-skarbowej o mnożniku niższym niż1,413,
  • specjalistów w służbie celno-skarbowej o mnożniku niższym niż 1.627.

 

9.11.2017 r. tut. organizacje związkowe spotkały się z Dyrekcją IAS, Związek Zawodowy ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie podtrzymała treść porozumienia w punktach nieuzgodnionych jak wyżej, natomiast organizacje, które nie zgodziły się  z powyższym przedstawiły swój projekt porozumienia w treści jak wyżej.

Projekt porozumienia przestawionego przez ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie podpisało łącznie cztery organizacje związkowe tj.

- ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie

- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy

- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Jarosławiu

- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKRUS”

 

Projekt porozumienia przedstawiony przez:

- Związek Zawodowy Pracowników Izby Celnej w Przemyślu,

- Związek Zawodowy Pracowników i Funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej Oddział OZZ KAS w Przemyślu

- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Przemyślu

Po wcześniejszych konsultacjach i wniesionych porawkach podpisało łącznie siedem organizacji związkowych wymienionych poniżej.

 

Ponadto informujemy, iż ww. organizacje związkowe, które przedstawiły własny projekt zgodny z uwagami zgłaszanymi 8.11.2017 r. zostały oskarżone (pomówione) przez ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie o przedstawienie projektu Dyrekcji a nie własnego.

Pragniemy Państwu również przekazać, że zgodnie z informacją przekazaną przez Główną Księgową w IAS ww. środki są rezerwą celową przeznaczoną na podwyżki, a nie na regulację wynagrodzeń/uposażeń. W związku z powyższym nie mogą być skierowane na podwyższenie wynagrodzeń dla wszystkich pracowników korpusu służby cywilnej, pracowników obsługi oraz funkcjonariuszy celno-skarbowych z najniższym wynagrodzeniem/ uposażeniem, ponieważ każde inne przeznaczenie przedmiotowych podwyżek byłoby złamaniem dyscypliny budżetowej.

 

Komunikat publikują:

Związek Zawodowy Pracowników Izby Celnej w Przemyślu,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej Oddział OZZ KAS w Przemyślu,

Związek Zawodowy Pracowników i Funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej (Przeworsk, Sanok, Jarosław),

Związek Zawodowy Pracowników i Funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu,

Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego w Przemyślu.

 


        Dodane przez: inspektor | Wyświetleń: 13968  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (17)

wodnik13-11-2017 (20:48)
 No i będziecie mieli po 30 zł podwyżki (średnio) jak w IAS Lublin.
 
kliford0213-11-2017 (20:52)
 Może ktoś potrafi mi wyjaśnić dlaczego wg ZZ celnicy.pl podwyżkę mają dostać tylko pracownicy korpusu służby cywilnej i obsługi, którzy mają staż pracy powyżej 10 lat a u funkcjonariuszy liczy się staż pracy już poniżej 10 lat. Jak zwykle skarbówka jest be. Porozumienie korzystne tylko dla funkcjonariuszy.
 
david13-11-2017 (21:43)
 Nie można akceptować takich bzdur jak "zwrot utraconego wynagrodzenia" co to ma być, jakaś łaska,że pracują, nie można też akceptować tych dyskryminujących mnożników ustalanych przez ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie
 
skarbczyk13-11-2017 (22:03)
 Dyskryminujące to jest to kiedy długoletni pracownik najczęściej ekspert i starszy ekspert ma mnożnik 1,61.Dopóki nie zlikwiduje się tej patologii to trudno mówić o sensownych podwyżkach dla wszystkich, zresztą kwoty są śmieszne i wystarczą dla niewielu. W artykule/komunikacie należałoby przedstawić pełne oryginalne teksty obu projektów tak aby każdy mógł wyrobić sobie zdanie. W tym podpisanym przez siedem organizacji pomija się fakt, że tylko wybrani będą beneficjentami oraz pozostałych ukrytych adresatów. Jak zazwyczaj łatwo się manipuluje poprzez pomijanie konkretnych informacji. Proszę o publikację pełnej treści.
 
staruszek14-11-2017 (08:41)
 Żadnych podwyżek dla tzw.pracowników i funkcjonariuszy którym obniżono wynagrodzenia, do czasu aż większość pracowników urzędów skarbowych nie uzyska wynagrodzeń podobnych do tych które Oni posiadają
 
robunio7314-11-2017 (09:02)
 Celnicy zarabiają więcej od skarbowców tak średnio o ok. 1000 zł na rękę. Zakres obowiązków funkcjonariuszy jest znacznie mniejszy niż skarbowców, ale wymagania to zawsze mają wygórowane. Nikt im nie chce zabierać, ale powinni zrozumieć, że nie będziemy nadawać na jednej fali dopóki dysproporcje w wynagrodzeniu będą tak znaczne.
 
santi14-11-2017 (09:27)
 Super, że jest opublikowany komunikat. Mnie jednak interesuje kiedy jego ustalenia wejdą w życie. A coś mi się wydaje, że chyba nie tak szybko.
 
quasimodo200014-11-2017 (11:39)
 Wodniku szanowny, proszę nie szargać Lublina. Przede wszystkim to nie podwyżki tylko "wyrównania wynagrodzeń" i w wielu przypadkach sięgają 400-700 zł. Proszę tu nie kłamać i nie pisać bzdur, bo może się okazać że zawstydzi Wodnika, jeśli publicznie będzie musiał ogłaszać sprostowanie.
 
siergiej14-11-2017 (12:55)
 W księstwie podkarpackim funkcjonują od niedawna nowe stanowiska tzw. "lokomotywy", i to właśnie te "lokomotywy" mają zostać docenione podwyżkami. Ciekawe jak można awansować na lokomotywę?
 
hgdf14-11-2017 (13:18)
 Mnożnik 1,17? Serio? Około 2191 zł brutto płacicie? A ile ustaw trzeba znać za tą pensję?
 
wodnik14-11-2017 (16:03)
 Do quasimodo2000

30 zł to info od przewodniczącego jednego ze związków.
Napisz jak już dostaniesz "podwyżkę" - bo nie chodzi tu o wyrównanie.
Chętnie publicznie cię przeproszę.
Kwoty o których piszesz może dostali pracownicy US i IAS Lublin i to nie wszyscy jako wyrównanie w październiku.
 
santi16-11-2017 (07:56)
 Komunikat piękny. Dyrektor właśnie oficjalnie ogłosił, że jak ZZ się nie dogadają pieniądze oddaje do MF. Super
 
wodnik16-11-2017 (15:52)
 Brawo Dyrektor - zlikwidować wszystkie złe związki w IAS i pozostawić "jedynie słuszny".
 
santi16-11-2017 (16:07)
 A który to jest ten jedyny słuszny? W chwili obecnej ZZ skaczą sobie do gardeł a cierpi zwykły, szary pracownik. Czytam te pisma pisane przez ZZ i robi mi się niedobrze. Szczerze nie wiem o co ta chora walki między ZZ idzie. W każdym razie zgubiliście szarego człowiek w swojej walce.
 
wodnik16-11-2017 (18:05)
 "A który to jest ten jedyny słuszny?"
Oczywiście to ten związek, który wybierze Dyrektor. Cytując klasyka "toż to oczywista oczywistość"
 
santi17-11-2017 (05:42)
 Dziś MF w Rzeszowie. Może poprosić go o aby pomógł dogadać się ZZ? Co szef to szef - może jemu się uda i wytłumaczy przedstawicielom ZZ, że mają działać dla dobra ludzi a nie przeciko nim. Może nie musieliby wysyłać tych maili, które budzą w większości szaraków tylko złość.
 
belasting21-11-2017 (13:38)
 Szkoda, że tego nie wykorzystano, kiedy Szef był obecny (premier Morawiecki) - wtedy można było podjąć i mediacje i negocjacje z ZZ
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE