LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Absurdem jest dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni            
Oscar Wilde
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Odpowiedź na list otwarty KSPS

Odpowiadając na List otwarty Rady Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” z 26 września 2017 r., uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju i Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej, od momentu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej i dokonania związanych z tym zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek administracji skarbowej i celnej, podejmują działania związane z odpowiednim ukształtowaniem wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS.

 

SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

 

Pan

Tomasz Ludwiński

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” w Warszawie

 

Odpowiadając na List otwarty Rady Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” z 26 września 2017 r., uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju i Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej, od momentu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej i dokonania związanych z tym zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek administracji skarbowej i celnej, podejmują działania związane z odpowiednim ukształtowaniem wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS.

Podstawowym i najpilniejszym do załatwienia problemem było podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych pracownikom najniżej zarabiającym (do poziomu ok. 3 tys. zł, czyli odpowiadających mnożnikowi kwoty bazowej 1,61); ten etap został zakończony do 31 maja 2017 r., a środki na ten cel przewidziano w ustawie budżetowej na 2017 r. Drugim etapem jest wyrównywanie wynagrodzeń kolejnym grupom pracowniczym (z dłuższym stażem pracy, o  większym doświadczeniu zawodowym), głównie w celu zapobieżenia spłaszczeniu struktury wynagrodzeń i uposażeń. Jest on realizowany obecnie (zwiększenia planów finansowych jednostek organizacyjnych KAS zostały już dokonane) i w znacznym zakresie finansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 r. Wyrównania wynagrodzeń i uposażeń polegające na zwiększeniu mnożników kwoty bazowej są trwałym elementem umów o pracę i aktów powołania funkcjonariuszy, a zatem ich skutki finansowane w 2017 r. z rezerwy celowej budżetu, powinny znaleźć odzwierciedlenie w budżecie przyszłorocznym i budżetach na lata następne. Zostaną do niego włączone na etapie kolejnych prac nad budżetem państwa na rok 2018.

Należy też nadmienić, że Minister Rozwoju i Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej przewidują w 2017 r. jeszcze jeden etap wyrównywania wynagrodzeń adresowany do pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej - w grudniu 2017 r. Środki z rezerwy celowej przeznaczonej na ten cel uruchomione zostały do 15 października 2017 r.; skutki wyrównań wynagrodzeń i uposażeń - również powinny zostać uwzględnione w budżetach państwa na 2018 r. i lata następne (będzie to przedmiotem prac odpowiednich departamentów Ministerstwa Finansów w toku przygotowania i wykonywania ustawy budżetowej na 2018 r.).

Okolicznością, która - jak wynika z listu otwartego - budzi obawy organizacji związkowej są niższe niż w poprzednich latach kwoty wypłat nagród za osiągnięcia zawodowe pracowników i funkcjonariuszy. Niewątpliwie w 2017 r. wpłynęła na ten stan wypłata znaczących kwotowo odpraw emerytalnych dla pracowników i funkcjonariuszy oraz niepewność co do liczby osób deklarujących zamiar odejścia na emeryturę po 1 października w związku z ustawowym obniżeniem wieku emerytalnego. W najbliższym okresie informacje te zostaną już przekazane pracodawcom przez osoby zamierzające skorzystać z prawa do odejścia na emeryturę w 2017 r., a to pozwoli prawidłowo (w skali rocznej) oszacować rzeczywiste środki pozostające w dyspozycji dyrektorów jednostek organizacyjnych KAS, które można przeznaczyć na wypłatę nagród uznaniowych, a w dalszej kolejności rozważyć zwiększenie funduszu nagród o środki pozostałe po wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego/nagrody rocznej za 2016 r.

W październiku 2017 r. zostaną też przeprowadzone prace związane z kształtowaniem planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych KAS na 2018 r. na bazie limitów przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. - uwzględniających już pełne skutki I etapu wyrównania wynagrodzeń. W projektach planów finansowych jednostek zostaną uwzględnione wszystkie składniki wynagrodzeń/ uposażeń wynikające z zawartych umów o pracę/aktów powołań funkcjonariuszy oraz składniki przypadające na planowane przez jednostki wakaty, a także kwoty przewidywanych na 2018 r. wypłat prowizji egzekucyjnych, dodatków kontrolerskich i funkcyjnych, premii dla pracowników spoza służby cywilnej, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz 3%-owy fundusz nagród. Umożliwi to kompleksową ocenę wielkości środków zaangażowanych na wynagrodzenia i uposażenia w ramach KAS, a w konsekwencji - na ich prawidłowe rozdysponowanie pomiędzy poszczególnymi jednostkami KAS, co powinno pozwolić na wygospodarowanie już w 2018 r. wyższych funduszy nagród ze środków pozostających w dyspozycji dyrektorów jednostek, a pochodzących z tzw. oszczędności funduszu płac (wakaty, niższe wynagrodzenia/uposażenia za czas choroby, zasiłki i inne świadczenia finansowane przez ZUS).

Przedstawiając kolejne etapy prac nad zwiększeniem i prawidłowym rozdysponowaniem środków na wynagrodzenia/uposażenia w jednostkach organizacyjnych KAS wyrażam nadzieję, że obawy Rady Krajowej NSZZ „Solidarność” odnoszące się do wypłat wynagrodzeń i nagród zarówno w 2017 r., jak i w latach następnych (w tym zwłaszcza w roku 2018) zostały w znacznym stopniu zmniejszone. Jednocześnie zapewniam, że kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej posiada informacje o dysproporcjach płacowych występujących w jednostkach organizacyjnych KAS i w kolejnych latach będzie dokładało wszelkich starań, aby doprowadzić do ich likwidacji oraz racjonalizacji funduszy wynagrodzeń/uposażeń w poszczególnych jednostkach.


        Dodane przez: inspektor | Wyświetleń: 18181  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (12)

pare19-10-2017 (19:35)
 Przepraszam, czy ktoś może mi wyjaśnić, co to za " jeszcze jeden etap wyrównywania wynagrodzeń adresowany do pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej - w grudniu 2017 r"? Słyszał ktoś coś o tym w US? Dla mnie to novum.
 
dziubas20-10-2017 (05:59)
 Otrzymaliśmy informację od kierownictwa US, że w grudniu będzie podwyżka dla najlepszych i najbardziej doświadczonych.
 
atena420-10-2017 (06:32)
 Dużo słów... mało treści
 
anbyk20-10-2017 (08:13)
 Dobrze by było aby Szef KAS jasno powiedział o spłaszczeniu (obniżeniu) wynagrodzeń - co jest faktem w stosunku do pewnej grupy pracowników KAS - oraz przeznaczeniu tak zaoszczędzonych środków na podwyżki dla najniżej uposażonych. Te słowa prawdy więcej by dały aniżeli bliżej nieokreślone mamienie - jak ktoś stwierdził - "dużo słów...mało treści".
Jest grupa osób, która w skarbowości pracuje od dziesięcioleci i osoby te nie pamiętają sytuacji obniżenia wynagrodzenia. To, co się stało jest precedensem o wymiarze historycznym polskiej skarbowości. To pozostaje w pamięci.
Ta sama grupa osób - której obniżono wynagrodzenie - cierpi następne sankcje w postaci błędnego naliczania świadczeń za czas choroby. Wynagrodzenie za czas choroby - chyba śmiało już można powiedzieć - jest celowo zaniżane przez pracodawcę, który skwapliwie wykorzystuje oczywistą pomyłkę w interpretacji wydanej przez ZUS. Świadczenie za czas choroby też jest wynagrodzeniem - dlaczego więc wynagrodzenie to jest zaniżane przez DIAS?
To niepodpisane pismo jest kolejnym przykładem mamienia braci skarbowej albo - zakładając dobrą wolę jego autorów - kolejnym przykładem na kompletne wyalienowanie i bujanie w obłokach szefostwa KAS
 
majek20-10-2017 (11:56)
 ,, Drugim etapem jest wyrównanie wynagrodzeń kolejnym grupom pracowniczym - z dłuższym stażem pracy z większym doświadczeniem" ha, ha DIS w Lublinie zrobił po swojemu. Wcale się nie zastosował do tych wytycznych a najlepsze jest to, że różne organizacje związkowe działające przy IAS w Lublin nie wypracowały wspólnego stanowiska i podpisały porozumienie. Nie uwzględniono kryterium stażu pracy i doświadczenia co spowodowało jeszcze większe spłaszczenie wynagrodzeń. Pracuje 22 lata i ok. 180 zł podwyżki na rękę. Młodsi pracownicy którzy ostatnio znacznie skorzystali teraz dostaną tyle samo albo i więcej - Dziękuję Panie Dyrektorze
 
lubas20-10-2017 (12:18)
 W zachodniopomorskim zrobili podobnie. Co "kraj" to obyczaj.
 
funto20-10-2017 (14:23)
 majek---> można wiedzieć coś bliżej na ten temat, co zostało podpisane, kiedy i od kiedy ma obowiązywać? Nas nikt o niczym nie informuje i nadal nic nie wiemy.
 
david20-10-2017 (18:24)
 No jakie będą te wyższe fundusze nagród - bo w IAS w Rzeszowie za II kwartał br. wypłacono nagrody z funduszu nagród, czy ktoś wie w jakiej wysokości ?
 
majek22-10-2017 (09:26)
 Do funto - z tego co wiem od związkowców to podpisali porozumienie w środę. Ustalono 70 procent podziału środków tj. mnożniki wg stanowisk. Natomiast 30 procent środków dostaną NUS - chyba wg uznania.Jak zechcesz więcej informancji dot mnożników to w poniedziałek. Bo nie pamiętam wszystkich. Jak masz w urzędzie związkowców to zapytaj o to - powinni Ci odpowiedzieć.
 
damaszek22-10-2017 (10:37)
 majek z kim podpisano porozumienie? Czy to oznacza brak protestu?
 
kotkot22-10-2017 (16:14)
 Damaszek na intranet w sekcji kadry i komunikaty zobaczysz pełny tekst porozumienia.
 
majek22-10-2017 (20:58)
 Chodzi o porozumienie między DIAS w Lubliniwe a związkami działającymi w lubelskich jednostach w sprawie podziału środków na podwyżki - te wrześniowe, dugi etap o którym mowa w piśmie (odp. na list otwarty).
 
kogata23-10-2017 (19:20)
 Małopolska - brak porozumienia. Staż wbrew temu co pisze Szef KAS nie jest brany pod uwagę!
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE