LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Zawsze mamy dość siły aby znieść cudze nieszczęścia.             
Francois de la Rochefoucauld
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Nagrody w Ministerstwie Finansów - 2017 rok

Trochę to trwało, ale mamy już dane dot. wysokości nagród w Ministerstwie Finansów. Od razu należy zadać pytanie: jak to jest, że nagrody te są przeciętnie po wielokroć wyższe, niż w Izbach Administracji Skarbowej? I jeszcze: dlaczego KAS dla pracowników IAS oznacza zmniejszenie radykalne wysokości nagród, a na Świętokrzyskiej bez zmian?

-

Pytania i wnioskii były następujące:

 

  1. Ile wyniosły przeciętne przyznane nagrody, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej w 2017 roku w Ministerstwie Finansów? Jeżeli nagrody były przyznawane więcej niż jeden raz, prosimy o informację dotyczącą każdego podziału nagród w 2017 roku.
  2. Wysokości wypłaconych ogółem w 2017 roku w Ministerstwie Finansów nagród, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, wraz z liczbą osób, które były beneficjentami tych nagród.
  3. Wielkości funduszu nagród wypłaconych w 2017 roku w Ministerstwie Finansów na nagrody, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej. W informacji prosimy podać kwotę ogółem oraz kwotę, o którą podwyższono 3% podstawowy odpis na nagrody.
  4. Ile wyniosły przeciętne nagrody w 2017 roku przyznane funkcjonariuszom celno-skarbowym w Ministerstwie Finansów na podstawie art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799, z późn. zm.)
  5. Wielkości funduszu nagród wypłaconych w 2017 roku w Ministerstwie Finansów na nagrody dla funkcjonariuszy celno-skarbowych na podstawie art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799, z późn. zm.) oraz liczby funkcjonariuszy, którzy byli beneficjentami tych nagród.

 

=================

Warszawa, dnia 26 września 2017 r.

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

BMI1.0124.718.2017

 

Pan

Tomasz Ludwiński

Przewodniczący

Rady Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność w Warszawie inspektor@hot.pl

 

Szanowny Panie

Odpowiadając na wniosek znak: SK/150/2017 z 30 lipca 2017 r. o udostępnienie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz w nawiązaniu do pisma BMI1.0124.718.2017 z 11 sierpnia 2017 r. uprzejmie informuję, co następuje:

Ad pkt 1

Przeciętna wysokość nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej wypłaconych w Ministerstwie Finansów w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 lipca 2017 roku w ramach środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej wynosi: 6 589,69 zł. W ww. okresie dokonano jednego podziału środków na nagrody dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych we wszystkich komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów oraz realizowano indywidualne wnioski o przyznanie nagród.

Ad pkt 2

Łączna wysokość nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej wypłaconych w Ministerstwie Finansów w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 lipca 2017 roku w ramach środków na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej wynosi: 14 128 303,00 zł. Nagrody te zostały wypłacone 2087 osobom.

Ad pkt 3

Łączna wysokość funduszu nagród w służbie cywilnej według stanu na dzień 30 lipca 2017 roku wynosiła 14 128 303,00 zł. Natomiast fundusz nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej (§4020) - naliczenie wg planu po zmianach na dzień 30 lipca 2017 r - wynosił 5 684 461,00 zł.

Na wysokość środków możliwych do wykorzystania na nagrody w Ministerstwie Finansów wpływ miały m.in. znaczne oszczędności na funduszu wynagrodzeń powstałe z tytułu niepełnego wykorzystania środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nieobsadzonych stanowisk, przebywania pracowników Ministerstwa Finansów na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i bezpłatnych. Niewykorzystane w ten sposób środki, stanowiące oszczędności funduszu wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogły zostać wykorzystane na podwyższenie funduszu na nagrody.

Ad pkt 4 i 5

Uprzejmie informuję, że z § 4060 dla osób, które przed dniem przedłożenia propozycji w trybie art. 167 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej bądź nie otrzymaniem ww. propozycji były zatrudnienie w statusie funkcjonariusza Służby Celno- Skarbowej:

  • wysokość przeciętnych nagród przyznanych w 2017 r. funkcjonariuszom Służby Celno- Skarbowej wynosiła 6.086,60 zł,
  • wielkość funduszu nagród wypłaconych w 2017 r. 218 nagród funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej wynosiła 1.326.878 zł,
  • beneficjantami tych nagród było 211 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Osoba, która jest odpowiedzialna za treść informacji: Maciej Tomczak, Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego; Cecylia Zarębska, Dyrektor Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej.

Informację udostępniła niżej podpisana w dniu 27 września 2017 r.

 

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów Agnieszka Niekłań-Wudarska Zastępca Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


        Dodane przez: radny | Wyświetleń: 14905  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (14)

vanitas28-09-2017 (09:01)
 Hmm, to jest zgodne z Biblią: "Każdemu, kto ma (wyższą pensję), temu będzie dodane"
 
herbatnick28-09-2017 (09:31)
 Przeciętna nagroda w wysokości moich 3 pensji. Można? Można.
 
halaszka28-09-2017 (14:15)
 Skandal
 
inspektor28-09-2017 (14:41)
 To prawda - skandal. MF ma tego świadomość, dlatego nie chciało nam dać tych informacji tak długo...
 
majeranek28-09-2017 (19:13)
 Patrzę i własnym oczom nie wierzę. To nie jest możliwe, oni się chyba pomylili.
 
betoven28-09-2017 (23:35)
 211 funkcjonariuszy i tylko milion trzysta. Ale Was robią w przysłowiowe bambuko. W znanych mi US było coś 400 zł na kwartał. Dziwię się, że ktoś jeszcze chce tam pracować poza owymi wyróżnionymi.
 
dziubas29-09-2017 (06:23)
 Chyba tam gdzie jesteś nie jest Ci dobrze skoro ekscytujesz się naszymi wypłatami i niesprawiedliwością. Sarkastyczny i uradowany.
 
michu198129-09-2017 (12:17)
 To znaczy, że fundusz 3% powiększyli o oszczędnościówkę. Czego rzekomo nie wolno w IAS.
 
dziubas29-09-2017 (13:00)
 Michu 1981, nie powiększyli, tylko od tego roku wszystkim śmiertelnikom w KAS zabrali oszczędności ponad 3% fundusz nagród, tylko funkcjonariuszom nie. Oni mają wypłatę 3% plus oszczędności 💰 do podziału, tak jak my do grudnia. Pamiętasz list p. Ludwińskiego w tej sprawie?
 
wandalin05-10-2017 (17:18)
 Im bliżej koryta, to więcej w nim "kapusty i owsa".
 
grzmil05-10-2017 (20:01)
 Dobra zmiana to wymiana koryta na żłób. Z tego można więcej.
 
nadir05-10-2017 (20:12)
 Dobra zmiana to zyski spółek skarbu zamiast zamiast strat z czasów PO+PSL.
Dobra zmiana to bezrobocie poniżej 7% zamiast 2-cyfrowego z czasów PO+PSL.
Dobra zmiana to nadwyżka budżetowa zamiast zamiast dziury z czasów PO+PSL.
Dobra zmiana to godne życie ubogich rodzin zamiast biedy z czasów PO+PSL.
Dobra zmiana to cele więzienne dla przestępców (kryminalnych i gospodarczych) zamiast profitów z czasów PO+PSL.

I jeszcze kilka dobrych zmian można by wyliczyć.

 
dziubas05-10-2017 (20:18)
 Nadir, jakbyś się orientował to "dziura" budżetowa nadal jest i to duża.
 
nadir05-10-2017 (20:26)
 To jest dziureczka, nie dziura.
Po 8 latach *** (dowolne wstawić) trudno w 2 lata całą ją zasypać.
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE