LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Kiedy przemawia złoto, elokwencja jest bezsilna.             
Erazm z Rotterdamu
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Może się jednak oczyści?

Przykro nam niezmiernie, bo - jak potwierdziło dziś Ministerstwo Finansów - zarzuty karne, o których pisaliśmy niedawno, postawiono nie byle komu. Mianowicie byłemu dyrektorowi UKS Białystok i byłemu dyrektorowi UKS Warszawa. Osobie, która wielokrotnie szkoliła pracownikow skarbowości i nie raz od podwładnych żądała zachowań etycznych. Jakby było tego mało, rzecz dotyczy Prezesa Stowarzyszenia Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenia, którego cele - są niewątpliwie wzniosłe i szczytne...

 

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest:
1) krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej opierającej się na profesjonalnym wykonywaniu zawodu, zgodnie z zasadami prawa i etyki zawodowej,
2) umacnianie niezależności środowiska pracowników skarbowości oraz troska o jego autorytet,
3) reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska pracowników skarbowości,
4) wzmacnianie prestiżu służb podatkowych i skarbowych służących dobru Państwa i jego obywateli, m.in. poprzez działania wskazujące na ich rolę i znaczenie dla funkcjonowania Państwa,
(...)

 Brawo Oni!

-----------------

--------------------------

Warszawa

 W związku z pismem BMI1.0124.504.2016 z 28.10.2016, stanowiącym odpowiedź na wniosek o informację publiczną SK/292/2016 z 14.10.2016 informujemy uprzejmie, że pismo BMI1.0124.504.2016 nie zawiera odpowiedzi na nasz wniosek (odpowiedź jest niekompletna i wymijająca).

Wniosek brzmiał: „czy Ministerstwo Finansów jest w posiadaniu informacji dot. przedstawienia zarzutów karnych inspektorowi kontroli skarbowej Dariuszowi Ćwikowskiemu?”, natomiast nadesłana odpowiedź informuje jedynie, że informacja powyższa „nie wpłynęła” do „Departamentu Kontroli Skarbowej”.

W naszym wniosku nie pytaliśmy o to, czy żądana informacja „wpłynęła” do Ministerstwa Finansów, ani też o to, czy w posiadaniu takiej informacji jest „Departament Kontroli Skarbowej” – co jednoznacznie wynika z treści wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o przekazanie informacji publicznej odnoszącej się w istocie do naszego wniosku, a więc informacji: „czy Ministerstwo Finansów jest w posiadaniu informacji dot. przedstawienia zarzutów karnych inspektorowi kontroli skarbowej Dariuszowi Ćwikowskiemu?” („Departament Kontroli Skarbowej” to nie „Ministerstwo Finansów”, lecz jeden departament z wielu w MF, a „bycie w posiadaniu” nie jest tożsame z „wpływem” informacji).

 

--------------------------------


        Dodane przez: radny | Wyświetleń: 675051  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (23)

achlarwa04-11-2016 (18:03)
 Jeszcze nie tak dawno postrach korytarzy w jednym z uks. Czy teraz będzie postrachem spacerniaka?
 
ange04-11-2016 (18:10)
 Czy kolegom jest przykro? Wśród nich są przecież GIKS i DUKS Warszawa. Nie powinni się wstydzić wieloletniej i zażyłej znajomości,
 
szczyrbol04-11-2016 (18:15)
 Niektórzy mogą wyłysieć po informacji o kłopotach Dariusza Ć. Innym to na pewno nie grozi.
 
wiatr04-11-2016 (18:30)
 I co na Rzecznik dyscyplinarny Ministerstwa, która tak usilnie dążyła do obrony i uniewinnienia Ćwikowskiego i umorzyła sprawę o mobbing przeciwko niemu a oskarżyła osobę prześladowaną przez niego?
Tym razem nie udało się w Departamencie Kontroli Skarbowej sprawy zamieść pod dywan? a co z tak.
Wiele osób doznało krzywd i upokorzeń od Ćwikowskiego, a robił to dzięki braku reakcji Departamentu Kontroli Skarbowej. Czyżby miał na to przyzwolenie kierownictwa Departamentu? Sprawdza się jednak stare polskie przysłowie " Nosił wilk razy kilka aż ponieśli i wilka"
 
inspektor04-11-2016 (18:57)
 Ważne, że pan Dariusz daję sobie radę. Oto informacja


DK Wydawnictwo sp. z o.o.
"BŁĘDY I OSZUSTWA W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH STWIERDZANE PRZEZ ORGANY PODATKOWE" - 16 LISTOPADA 2016 r
"PROCEDURY I TECHNIKI KONTROLI SKARBOWYCH - PRAKTYCZNE ASPEKTY" - 17 LISTOPADA 2016 r

Wykładowca: Dariusz Ćwikowski

ul.Władysława Broniewskiego 4 lok. 217 Białystok


Cena szkolenia: 1 DZIEŃ 380 zł/os (brutto), 2 DNI 670 zł/os (brutto)


Zgłoszenia można dokonać telefonicznie (tel. 85 831 13 30, kom. 790 550 791) lub wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową [.doc] na adres szkolenia@szkoleniadk.pl


W ramach odpłatności zapewniamy: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, certyfikat poświadczający ukończenie kursu, danie obiadowe, kawę, herbatę, poczęstunek

PROGRAM SZKOLENIA


BŁĘDY I OSZUSTWA W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH STWIERDZANE PRZEZ ORGANY PODATKOWE

1.Mechanizmy oszustw w podatku VAT (oszustwo znikającego podatnika, oszustwo karuzelowe).

2.Błędy w rozliczeniach podatkowych stwierdzane przez organy podatkowe.

3.Prawo do odliczenia podatku VAT.

4.Możliwości weryfikacji kontrahentów w kontekście należytej staranności w podatku VAT.

5.Procedury kontrolne.

6.Analiza danych z JPK przez organy skarbowe.

7.Weryfikacja kontrahentów:

czynniki ryzyka

źródła danych (własne i zewnętrzne)

8.Orzecznictwo sądów administracyjnych a praktyka organów podatkowych.


PROCEDURY I TECHNIKI KONTROLI SKARBOWYCH - PRAKTYCZNE ASPEKTY

1.Przyczyny kontroli podatkowych. Typowanie podatników do kontroli.

2.Źródła informacji o podatnikach i ich czynnościach.

3.Analiza i możliwości wykorzystania danych z JPK.

4.Ryzyka podatkowe.

5.Czynności analityczne i sprawdzające.

6.Przykłady analizy ryzyka podatkowego podmiotu gospodarczego

7.Kontrola podatkowa.

8.Postępowanie kontrolne.

9.Postępowanie karne skarbowe.


WYKŁADOWCA:

Dariusz Ćwikowski – doktor nauk społecznych. W latach 2006-2011 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku i Warszawie. Ponad 20 lat pracy w organach podatkowych, w tym: inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku, kierownik Działu Opodatkowania Dochodów z Nieujawnionych Źródeł, inspektor w Wydziale Analiz UKS, kierownik Działu Kontroli Podatkowych w Podlaskim Urzędzie Skarbowym. Współautor opracowania dla Ministerstwa Finansów „Wytyczne dla urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych dotyczących postępowania w sprawie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”. Wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Trener w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie procedur kontrolnych, analizy sprawozdań finansowych i metodologii analiz podmiotów, przestępstw podatkowych, ryzyka podatkowego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu uchylania się od opodatkowania oraz bezpieczeństwa finansowego. Od listopada stały współpracownik DK Doradztwo sp. z o.o. w zakresie postępowań i kontroli podatkowych.

ODPŁATNOŚĆ : W przypadku wysłania zgłoszenia i opłacenia szkolenia minimum 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna.

Decyduje data wpływu należności za szkolenie na konto organizatora. W ramach odpłatności zapewniamy: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, kawę, herbatę, poczęstunek.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto DK Wydawnictwo Sp. z o.o. minimum 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

źródło: http://szkoleniadk.pl/szkolenia-bia%C5%82ystok/b%C5%82%C4%99dy-i-oszustwa-w-rozliczeniach-podatkowych
 
newlunatiq04-11-2016 (19:26)
 ...a nam robią problemy z dodatkowym zarobkowaniem...
 
inspektor04-11-2016 (19:31)
 Bo jesteś pracownikiem (członkiem korpusu służby Cywilnej). Pan Dariusz już nie jest...
 
wiatr04-11-2016 (19:40)
 W programie szkolenia brakuje wykładów z etyki, moralności i zwykłej przyzwoitości.
 
inspektor04-11-2016 (19:47)
 "Etyka, moralność i przyzwoitość" są dla nas. Pewnej kasty w służbach MF to nie dotyczy. Na skarbowcach aż nadto na ten temat...
 
tommy04-11-2016 (20:00)
 Czy Pan Dariusz już się zwolnił z pracy, bo nie rozumiem...
Z powyższego wynika chyba, że jest tylko zawieszony w obowiązkach na mocy postanowienia prokuratora.
Ale chyba nadal (do czasu ewentualnego zwolnienia) jest członkiem Służby Cywilnej?

A poza tym zainteresowała mnie tematyka tego szkolenia:
1.Przyczyny kontroli podatkowych. Typowanie podatników do kontroli.
2.Źródła informacji o podatnikach i ich czynnościach.

To jest chyba jakaś wiedza wewnętrzna?
Czy tym się tak można (a przede wszystkim - czy trzeba) chwalić na lewo i prawo?

 
ange04-11-2016 (20:11)
 Widocznie można. Spadają na 4 łapy. Byłego dyrektora UKS Kraków pamiętacie?
Spółka Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna została powołana Uchwałą Nr XXXVII/625/16 z dnia 17 lutego 2016 roku. Jedynym celem Spółki jest realizacja projektu polegającego na:
Przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej;
Utrzymaniu wybudowanej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie w okresie do dnia 31.12.2042 roku


W ramach wykonania zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków obejmujących budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Realizacja projektu polegać będzie w szczególności na:
Pełnieniu funkcji inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej;
Opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie Trasy Łagiewnickiej wraz z infrastrukturą tramwajową;
Opracowaniu i złożeniu do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w zakresie infrastruktury transportowej, którą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o dofinansowanie dla komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej;
Realizacji i rozliczeniu komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucji zarządzającej i pośredniczącej dla Programu
Utrzymaniu nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie Trasy Łagiewnickiej

Szczegółowy sposób wykonania powierzonego Spółce projektu w ramach zadań własnych gminnych w tym zakres obowiązków i wynagrodzenie Spółki określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółką.

Gmina Miejska Kraków wniosła kapitał zakładowy Spółki w wysokości 1.700.000 PLN (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy 00/100) w postaci wkładu pieniężnego.


Władze Spółki:

WALNE ZGROMADZENIE
Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA
Jerzy Hausner
Stanisław Owsiak
Paweł Jamorski

ZARZĄD SPÓŁKI TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.

Prezes Jerzy Marcinko
Wiceprezes Mariusz Piątkowski


DZIAŁANIA:
Spółka realizuje powierzone zadania własne Gminy z zakresu użyteczności publicznej polegające na:
przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej, utrzymaniu wybudowanej infrastruktury, o której mowa w pkt.a), w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie, w okresie do dnia 31 grudnia 2042r. obejmujące budowę gminnych dróg i ulic ( w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 
nadir04-11-2016 (20:23)
 Informacja nie wpłynęła do „Departamentu Kontroli Skarbowej”.
ale
„Departament Kontroli Skarbowej" jest w posiadaniu informacji.

Język polski to być trudna język!
 
kuraś104-11-2016 (22:53)
 Nadirze, spójrz jednak na daty odpowiedzi MF.

Oczywiście odp. z 28 października jest nie do przyjęcia i przypomina odpowiedzi jak za poprzedniej ekipy.
Ciekawe, kiedy do MF wpłynęło pismo prokuratora.
 
achlarwa04-11-2016 (23:07)
 kuraś1: "Oczywiście odp. z 28 października jest nie do przyjęcia i przypomina odpowiedzi jak za poprzedniej ekipy".


Jak odpowiedzi udzielane przez "poprzednią ekipę" mają nie przypominać odpowiedzi udzielanych przez "poprzednią ekipę"?

 
gyokuro04-11-2016 (23:41)
 "1.Przyczyny kontroli podatkowych. Typowanie podatników do kontroli.
2.Źródła informacji o podatnikach i ich czynnościach."

Czy to etyczne dzielić się tą wiedzą z przedsiębiorcami? Ta wiedza nie stanowi tajemnicy skarbowej?
A przede wszystkim czy to uczciwe? Tę uczciwość podkreśla w każdej rozmowie SSC, czy ona jest wymagana tylko od szeregowych pracowników, a wyższych urzędników już ona nie obowiązuje?

Ciekawe co na to GIIF GIKS w jednym i SSC?

Ta osoba była dopuszczona do informacji tajnych pracując w planowaniu i analizach, do których nie mają dostępu zwykli inspektorzy.
To my musimy dygać za każdą informacją z systemu RemDat do wszystkich świętych, i to tylko w związku z upoważnieniem do czynności w konkretnym postępowaniu, a ten człowiek miał je wszystkie ot tak, od ręki, na pstryknięcie.
Prowadzenie szkoleń, których tematyka jest przeznaczona dla skarbowców, delikatnie mówiąc, nie jest uczciwe.
To tak, jakby szkolenia policyjne przeznaczyć dla przestępców.
Najlepiej, aby tematyka była na temat: Źródła osobowe informacji udzielanych Policji w toku czynności wywiadowczych - sposoby werbowania i metody komunikowania się.
Zapisy telefoniczne, wpłata na rachunek..., itd...

 
dicki04-11-2016 (23:56)
 Gdzie my żyjemy? I my mamy walczyć z bandytami i mafią podatkową a tu stawiane są zarzuty prokuratorskie. Bagno
 
justice05-11-2016 (09:25)
 A jak tam audyt, kontrole MF w tym funkcjonalna , zapewne ocena okresowa była pozytywna czy nie mieliśmy przypadkiem do czynienia z niedopełnieniem obowiązków. Bo mierniki szły w górę.
 
grzmil05-11-2016 (09:50)
 Z pierwszej odpowiedzi Ministerstwa datowanej na 28.10.2016 wynika, że nie jest ono w posiadaniu informacji, o którą prosił Przewodniczący. Natomiast 6 listopada MF informuje, że departament kontroli skarbowej zapoznał się z postanowieniem prokuratora 31 października. Czyli pomiędzy 28.10.2016 r a 31.10.2016 r powinna wpłynąć informacja od prokuratora. Jeżeli wpłynęła do MF wcześniej a więc przed 28.10.2016r. a MF było w jej posiadaniu, to już w pierwszej odpowiedzi winno być wskazane. A tak rodzą się podejrzenia o chęć zatajenia wnioskowanej informacji.
 
gyokuro05-11-2016 (10:26)
 Tak naprawdę nie wiemy, o co został oskarżony, a to raczej nie są szkolenia.

Kiedyś stracił stanowisko, bo był zbyt dociekliwy, a potem przywrócony.
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/342823,szef-uks-w-bialymstoku-stracil-stanowisko-za-dociekliwosc.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/342523,krzysztof-bondaryk-w-aferze-z-fakturami-operatora-ery.html

A był też w zespole KAS...

O co tutaj chodzi?
 
makoma05-11-2016 (10:59)
 Nie był w zespole KAS... Jedyne co w tym wszystkim zastanawia to to, że wszyscy wiedzą o co chodzi, a każdy udaje że nic nie wie... Ja np. nic nie wiem... A w ogóle to wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku wam życzę bo mi te dyskusje za bardzo ciśnienie podnoszą. Do zobaczenia na wiosnę
 
gyokuro05-11-2016 (11:56)
 Makoma, ja naprawdę nie wiem. Nie jestem ze stron tego Pana, ani z Warszawy. Wiem tyle, co z forum.

A tak w ogóle, to zapadasz w sen zimowy, Makoma?
 
nadir05-11-2016 (12:25)
 DK Wydawnictwo Sp. z o.o.
ul. Władysława Broniewskiego 4 lok. 217 Białystok


Ja jestem ze stron tego pana.
Pod nr Broniewskiego 14 mieści mieści się szkoła, do której chodziłem ponad 40 lat temu.
W przeciwieństwo do pana Petru, który uczył się w systemie 8-4 czyli podstawówka-gimnazjum (sic!) uczyłem się w systemie 8-5 czyli podstawówka-technikum.
Korzystając z okazji zrobiłem sobie wirtualną wycieczkę na www.google.pl/maps do miejsc z lat młodzieńczych, których nie widziałem od tamtego czasu... I Orlika przy szkole wtedy nie było...
https://www.google.pl/maps/@53.1388545,23.1256822,3a,75y,10.03h,83.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4l-xYGuBp9ujf3ctyJudoQ!2e0!7i13312!8i6656

Ulica Hanki Ordonówny. Kiedyś nosiła nazwę Wandy Wasilewskiej...
Jurija Gagarina - obecnie Aleja Solidarności...
Aleja 1 Maja - teraz Aleja Józefa Piłsudskiego...

Białystok dawniej:
http://www.ladniej.uwb.edu.pl/galerie_pocztowki_i_zdjecia_archiwalne.html
 
poborca0505-11-2016 (16:55)
 Tak się czepiacie bidoka, a czy ktokolwiek widział, żeby drogowskaz szedł drogą, którą wskazuje?

Dla tych mniej kumatych: to była ironia.
 
zed7705-11-2016 (23:05)
 Nadir- z całym szacunkiem:
a gdzie ul. Nowotki (teraz świętojańska)
i ul.lenina (obecnie... branickiego- tego też powinni zdekomunizować bo brał udział w 1 rozbiorze)
 
nadir06-11-2016 (00:42)
 NIE dla komunistów.
Już wkrótce 11 białostockich ulic będzie miało inne nazwy.
O nowych patronach zdecydują sami białostoczanie.
http://www.bialystokonline.pl/nie-dla-komunistow-w-bialymstoku-zmieniane-beda-nazwy-ulic,artykul,93568,1,1.html
 
elkamala17-11-2016 (16:55)
 z człowiekiem nie pracowałam ,ale uczestniczyłam kiedyś w szkoleniu ,które prowadził z panią Alicja .Ta dziewczyna jest teraz chyba dyrektorka w uksie w Białymstoku ,wcześniej była jego kierownikiem .Wyglądali na bardzo zżytych ,wiec jeśli będzie miał wsparcie swojej dyrekcji pewnikiem łatwiej mu się będzie "oczyścić" .Zauważyłam ,ze hejt ma mocny ,ale chociaż szkolenie dawno było ,a nadal wspominam jako bardzo profesjonalne i żywe ,przynajmniej cały czas się coś działo co niestety jest rzadkością bo przeważnie jest nuda i czytanie ustaw
 
borys9616-01-2017 (21:23)
 Co się teraz dzieje z Panem Dariuszem ? Wróci jeszcze do skarbowości ?
 
szczyrbol16-01-2017 (21:31)
 Koleś Jasiński nie da zginąć koledze ze szkoły policyjnej.
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE