LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na nią nie zasługują            
Mark Twain
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz?

Oto przykład, jak -nie raz - wygląda korespondencja RSK z wysokimi urzędnikami w resorcie finansów (tym razem sprawa dotyczy UKS Białystok). Nie obowiązują ich zasady etyki, kłopoty z odpowiedziami na zadawane pytania, itd.

Tak się zaczęło:

 

SK/21/2013                                                      Radom, 2013-01-24

 

Dyrektor

Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku

           

Uprzejmie proszę o informację, dlaczego w BIP UKS Białystok do tej pory brak jest publikacji materiałów z kontroli zewnętrznych prowadzonych w tym Urzędzie (jest jedynie wykaz przeprowadzonych kontroli, brak natomiast materiałów z tych kontroli). Nie ma także informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Stan ten stanowi naruszenie obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit.f) oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (UDIP) oraz przesądza o niewykonywaniu poleceń służbowych Ministerstwa Finansów w zakresie prowadzenia BIP.

Doszło tym samym do naruszenia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, która w art. 76 ust. 1 pkt 1 stanowi, że członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany przestrzegać (…) przepisów prawa – przy czym naruszenie prawa w tym zakresie jest w pełni świadome i całkowicie zawinione (w piśmie znak MB/10/016/44/SRN/2008/1656 z 2 czerwca 2008 roku ws. prowadzenia strony BIP Urzędu Ministerstwo Finansów zaleciło przegląd BIP, natomiast Dyrektor UKS Białystok w piśmie UKS2091/DI/0701/8/08/2/901 z 16 czerwca 2008 roku w sprawie prowadzenia BIP UKS Białystok poinformował, że BIP Urzędu jest zgodny z przepisami odwołującymi się do obowiązku publikacji informacji publicznej; Departament Kontroli Skarbowej  w poleceniu służbowym z 26 kwietnia 2011 roku zalecił usunięcie niezgodności BIP z UDIP do 10 maja 2011 roku).

 

Tolerując taki stan, uchybił Pan Dyrektor bez wątpienia obowiązkom wynikającym z § 5 pkt 1 i 4 zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etykikorpusu służby cywilnej, gdyż zgodnie z zarządzeniem, przestrzegając zasady jawności i przejrzystości, członek korpusu służby cywilnej w szczególności:

-        w granicach określonych przez prawo zapewnia dostępność informacji o zasadach i efektach swojej pracy i podejmowanych rozstrzygnięciach, która stanowi podstawę zaufania obywateli do państwa, a ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać jedynie z wyłączenia jawności rozstrzygnięcia;

-        zna konstytucyjne i ustawowe przepisy dotyczące prawa dostępu do informacji publicznej oraz zapewnia praktyczną realizację tego prawa.

 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o informację:

  1. W jakim terminie uzupełni Pan Dyrektor BIP o treści wymagane?
  2. Co jest przyczyną braku realizacji obowiązków ustawowych w zakresie publikacji w BIP dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających?
  3. Co jest przyczyną braku realizacji poleceń służbowych Ministerstwa Finansów w zakresie doprowadzenia do zgodności BIP z UDIP?

 

Odpowiedź proszę przesłać drogą elektroniczną.

 

-----------

Oto odpowiedź:

-----------------------

Ponieważ zignorowano pytania, RSK ponownie wysłała w tej sprawie pismo:

 

SK/52/2013                                                      Radom, 2013-02-06

 

Dyrektor

Urzędu Kontroli Skarbowej

w Białymstoku

 

            W związku z pismem UKS7091/DR/024/3/13/999 z 6 lutego 2013 roku, stanowiącym odpowiedź na wniosek RSK zawarty w piśmie SK/21/2013 z 24 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuję, że w piśmie brak jest jakiegokolwiek odniesienia się do zarzutów naruszania obowiązków członka korpusu służby cywilnej w UKS Białystok.

            Brak jest także odpowiedzi na zadane konkretne pytania:

  1. Co jest przyczyną braku realizacji obowiązków ustawowych w zakresie publikacji w BIP dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających?
  2. Co jest przyczyną braku realizacji poleceń służbowych Ministerstwa Finansów w zakresie doprowadzenia do zgodności BIP z UDIP?

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

  1. Odniesienie się do zarzutów naruszenia obowiązków członka korpusu służby cywilnej.
  2. Wyczerpującą odpowiedź na powyższe pytania.
  3. Informację, czy w powyższej sprawie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w trybie rozdziału 9 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

 

----------------

A oto odpowiedź DUKS Białystok:


        Dodane przez: radny | Wyświetleń: 310140  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (1)

wandalin15-02-2013 (20:03)
 Jednym słowem ; prywatny UKS w Białymstoku Pana Klukowskiego.
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE