LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma marnego             
Tołstoj
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Likwidacja kolejnych wydziałów kontroli skarbowej na Mazowszu

 

Przekazano do konsultacji projekt rozprządzenia ws. określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Po raz koleny MF pokazuje, w jak głębokim poważaniu ma pracowników. Odbyło się zebranie naczelników likwidownych wydziałów. W uproszczeniu można powiedzieć, że pracownicy mają indywidualnie zadeklarować  (dla rozpoznania Dyrektora) czy idą (planują) do Warszawy, czy się sami zwolnią - pewnie ku zadowoleniu pracodawcy (UKS Bydgoszcz przejmując teren nie chce ani budynku ani ludzi...) Można wnioskować też, że tak naprawdę oczekiwane jest wyłącznie przejęcie etatów (funduszu wynagrodzeń) z terenów ościennych  dla Warszawy i całkowite nieodwracalne zniszczenie innych jednostek organizacyjnych UKS  z  woj. mazowieckiego (potężna centralizacja służb)  A pracownicy z terenu?  Jak śmieci, trędowaci i żebracy, najlepiej niech sami torturowani uciążliwościami, oskalpowani z godności  proszą o zwolnienie i szukają  innej pracy… Gorycz po latach rzetelnej służby w ochronie interesów Skarbu Państwa sięga zenitu. Gratulujemy Panie Oszmiańczuk. Najpierw Radom. Teraz Ciechanów, Płock, Siedlce. Nie śnią się po nocach skrzywdzeni pracownicy i ich rodziny? A powinni

 


 

Celem projektowanego rozporządzenia jest umożliwienie odpowiedniego dostosowania struktur kontroli skarbowej do potencjału gospodarczego województwa mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego,  lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko - mazurskiego. W rezultacie doprowadzi to do lepszego wykorzystania zasobów ludzkich kontroli skarbowej. Zmiana terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej determinowana jest liczbą działających na danym terenie podmiotów gospodarczych, co pozwoli na wzmocnienie kontroli skarbowej w tych rejonach, w których koncentruje się działalność podmiotów podlegających kontroli.

Cały materiał tu: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/17483Projekt z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia                                            2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 

Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 235, poz. 1544 oraz z 2012 r. poz. 244) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia                   2012 r. (poz.     )

 

TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA DYREKTORÓW URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ

 

Lp.

 

 Nazwa dyrektora urzędu kontroli skarbowej

 

 Terytorialny zasięg działania dyrektora urzędu kontroli skarbowej

 

1

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie

 

województwo mazowieckie, z wyłączeniem powiatów białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grójeckiego, kozienickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, lipskiego, łosickiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, miasta na prawach powiatu Ostrołęka,  miasta na prawach powiatu Płock, miasta na prawach powiatu Radom oraz miasta na prawach powiatu Siedlce

2

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku

 

województwo podlaskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka

3

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

 

województwo kujawsko-pomorskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty gostyniński, sierpecki, płocki, płoński oraz miasto na prawach powiatu Płock

4

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku

województwo pomorskie

 

5

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach

województwo śląskie

 

6

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

 

województwo świętokrzyskie z wyłączeniem powiatu sandomierskiego, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty białobrzeski, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom

7

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie

województwo małopolskie

 

8

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie

 

województwo lubelskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty garwoliński, kozienicki, miński, łosicki, siedlecki oraz miasto na prawach powiatu Siedlce

9

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi

województwo łódzkie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty grójecki, sochaczewski, żyrardowski

10

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie

 

województwo warmińsko-mazurskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ciechanowski, makowski, mławski, pułtuski, przasnyski, żuromiński

11

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu

województwo opolskie

 

12

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu

województwo wielkopolskie z wyłączeniem powiatu międzychodzkiego i wolsztyńskiego

13

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

województwo podkarpackie, a także wchodzący w skład województwa świętokrzyskiego powiat sandomierski

14

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie z wyłączeniem powiatu myśliborskiego

15

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

województwo dolnośląskie

 

16

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

 

województwo lubuskie a także wchodzący w skład województwa zachodniopomorskiego powiat myśliborski oraz wchodzące w skład województwa wielkopolskiego powiaty międzychodzki i wolsztyński

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Projekt rozporządzenia wykonuje delegację ustawową zawartą w art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.). Z uwagi na zakres dokonywanych zmian, a także w celu zapewnienia czytelności i przejrzystości opracowany został projekt nowego załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

Aktualnie obowiązujące przepisy ww. aktu normatywnego przewidują następujący terytorialny zasięg działania organów kontroli skarbowej:

 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie właściwy jest na obszarze województwa mazowieckiego z wyłączeniem powiatów lipskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, miasta na prawach powiatu Ostrołęka oraz miasta na prawach powiatu Radom;
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku właściwy jest na obszarze województwa podlaskiego, a także wchodzących w skład województwa mazowieckiego powiatach ostrołęckim, ostrowskim, wołomińskim, wyszkowskim oraz mieście na prawach powiatu Ostrołęka;
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach właściwy jest na obszarze województwa świętokrzyskiego, a także wchodzących w skład województwa mazowieckiego powiatach lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim, zwoleńskim oraz mieście na prawach powiatu Radom,
 • Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Rzeszowie są miejscowo właściwi odpowiednio na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko – mazurskiego i podkarpackiego.

 

Projektowana nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie terytorialnego zasięgu działania ww. dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Z terytorialnego zasięgu działania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie zostają wyłączone wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, łosicki, makowski, miński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, żuromiński, żyrardowski, miasto na prawach powiatu Siedlce oraz miasto na prawach powiatu Płock. Na terenach wyłączonych z właściwości Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie organem właściwym stanie się:

 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku – powiaty węgrowski i sokołowski,
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy – powiaty gostyniński, płocki, płoński, sierpecki oraz miasto na prawach powiatu Płock,
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach – powiat białobrzeski,
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w  Lublinie – powiaty garwoliński, kozienicki, łosicki, miński, siedlecki oraz miasto na prawach powiatu Siedlce,
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi – powiaty grójecki, sochaczewski, żyrardowski,
 • Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie – powiaty ciechanowski, makowski, mławski, przasnyski, pułtuski, żuromiński.

Ponadto z terytorialnego zasięgu działania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach zostanie wyłączony wchodzący w skład województwa świętokrzyskiego powiat sandomierski. Na obszarze tego powiatu właściwym stanie się Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.

Celem projektowanego rozporządzenia jest umożliwienie odpowiedniego dostosowania struktur kontroli skarbowej do potencjału gospodarczego województwa mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego,  lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko - mazurskiego. W rezultacie doprowadzi to do lepszego wykorzystania zasobów ludzkich kontroli skarbowej. Zmiana terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej determinowana jest liczbą działających na danym terenie podmiotów gospodarczych, co pozwoli na wzmocnienie kontroli skarbowej w tych rejonach, w których koncentruje się działalność podmiotów podlegających kontroli.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z przepisem § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

 Regulacje zawarte w przedmiotowym projekcie rozporządzenia nie podlegają harmonizacji z prawem wspólnotowym.

 

 Ocena skutków regulacji:

1)    Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

 Przedmiotowy projekt rozporządzenia będzie oddziaływać na urzędy kontroli skarbowej oraz pracowników tych urzędów.

 2)    Wyniki przeprowadzonych konsultacji

 Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym.

 3) Wpływ regulacji na:

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia może spowodować niewielkie zwiększenie wydatków z tytułu  dostosowania struktury organizacyjnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Łodzi i Olsztynie, tj. koszty delegacji. Koszty będą pokryte w ramach przyznanych kontroli skarbowej środków budżetowych na 2012 r. oraz na lata kolejne. Projekt spowoduje jednocześnie zmniejszenie wydatków Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie na w/w cele. Projekt nie będzie miał wpływu dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

b) rynek pracy

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy;

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość;

d)  sytuację i rozwój regionalny

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

4)    Źródła finansowania

 Koszty związane z wprowadzanymi zmianami zostaną sfinansowane w ramach limitu wydatków określonego w części 19 budżetu państwa ustawy budżetowej na 2012 rok oraz na lata kolejne.

Pracownik właściwy w sprawach przedmiotowego projektu:

Cezary Łuniewski

inspektor kontroli skarbowej

Wydział Opiniowania i Ekspertyz

Departamentu Kontroli Skarbowej

Tel. 694 45 361) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 362.


 

Minister Finansów RP

 

 

W związku z rozpoczęciem konsultacji w sprawie projektu z 21 sierpnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (dalej w tekście „Rozporządzenie”), na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2, art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w związku z ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych wnosimy o wyczerpujące odpowiedzi na poniższe pytania oraz o przekazanie wskazanych materiałów:

 

 1. Jak projekt wpłynie na organizację warunków pracy pracowników, ich stanowisk, miejsc pracy oraz innych dóbr osobistych (np. wynagrodzeń – w przypadku zmiany pracodawcy)?
 2. Jakie przyjęto szczegółowe założenia organizacyjne przy zmianie warunków pracy dla pracowników? Czy opracowano szczegółowy plan działań i odpowiednie procedury? Jeżeli tak, wnosimy o ich przedstawienie.
 3. Czy lub jak pracodawca zamierza współdziałać z organizacją związkową przy projektowanych zmianach organizacyjnych?
 4. Czy został opracowany harmonogram działań skierowanych do kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników w związku z zapisem informującym o wejściu w życie rozporządzenia po 14 dniach od jego ogłoszenia? Jeżeli tak, wnosimy o jego przedstawienie.
 5. Czy i w jakim stopniu (dla ilu osób, z jakich terenów, miast, istniejących jednostek organizacyjnych) zmiany zwiększą lub zmniejszą uciążliwości związane z dojazdem pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w innej jednostce organizacyjnej (np. zwiększone koszty pracownika lub rażąco wydłużony czas dojazdu lub zaproponowanie przez pracodawcę warunków pracy zmuszających do zmiany miejsca zamieszkania lub rozwiązania umowy o pracę wobec szkodliwych dla pracownika warunków pracy lub aktualnie występujących obiektywnych uwarunkowań rodzinnych pracownika)?
 6. Czy projektodawca dysponuje rozpoznaniem sytuacji w zakresie, o którym mowa w pytaniu nr 5?
 7. Czy analizowano skalę zjawiska, dokonano oceny  rezultatów lub przygotowano projekt rozwiązań organizacyjnych w zakresie, o którym mowa w pytaniu nr 5?
 8. Czy wypracowanie rozwiązań w zakresie organizacji warunków pracy pracowników, ich stanowisk, miejsc pracy oraz innych dóbr osobistych zostanie zlecone wyłącznie kierownikom jednostek organizacyjnych po wprowadzeniu zmian właściwości terytorialnej, co może ograniczyć do minimum możliwość wypracowania korzystnych systemowych rozwiązań w celu zapewnienia właściwej organizacji wykonywania zadań z zakresu kontroli skarbowej?
 9. Na jakich szczegółowych założeniach oparta jest teza o osiągnięciu lepszego rezultatu wykorzystania zasobów pracowników? Prosimy o przedstawienie analiz i materiałów źródłowych potwierdzających tę tezę.
 10. Czy i w jaki sposób założenia zmian organizacyjnych pracy zmniejszą uciążliwość pracy pracowników, poprawią jakość i warunki pracy?
 11. Czy projektowane rozwiązania przyczynią się do zorganizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, jeśli tak, to w jaki sposób? Prosimy o przedstawienie analiz, symulacji, itp. w tym zakresie.
 12. W jaki sposób zorganizowane zostaną przez pracodawców miejsca pracy (wyposażenie stanowisk pracy, zabezpieczenie sprzętu i materiałów, itp.)?
 13. W których jednostkach organizacyjnych nastąpią zmiany umów o pracę oraz ile wypowiedzeń zmieniających planowane jest w związku ze zmianami? Prosimy o dane ilościowe w podziale na stanowiska i miejsca pracy w poszczególnych urzędach objętych skutkami wejścia w życie rozporządzenia.
 14. Czy były rozważane inne koncepcje zmian właściwości terytorialnej w województwie mazowieckim (np. wydzielenie miasta Warszawy i powstanie odrębnej jednostki poza Warszawą dla innych powiatów z województwa mazowieckiego, tj. z poszanowaniem ustawowo powszechnie obowiązujących i znanych każdemu obywatelowi w naszym kraju zasad administracyjnego podziału terytorialnego Państwa), jeśli tak, to jakie?
 15. Na czym polega „odpowiednie dostosowanie struktur kontroli skarbowej do potencjału gospodarczego województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego”? Prosimy o przedstawienie analiz potwierdzających postawioną w uzasadnieniu powyższą tezę.
 16. Na czym konkretnie ma polegać „lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich kontroli skarbowej? Prosimy o przedstawienie analiz potwierdzających postawioną w uzasadnieniu powyższą tezę.
 17. W związku z zawartą w uzasadnieniu tezą, że „Zmiana terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej determinowana jest liczbą działających na danym terenie podmiotów gospodarczych, co pozwoli na wzmocnienie kontroli skarbowej w tych rejonach, w których koncentruje się działalność podmiotów podlegających kontroli”, wnosimy o przedstawienie statystyk i innych danych potwierdzających tę tezę.

 

 

 

Wnosimy także o przekazanie:

 

1)    Oceny przewidywanych skutków finansowych i społeczno-gospodarczych ww. rozporządzenia, o której mowa w § 4 ust. 2 Instrukcji w sprawie trybu postępowania legislacyjnego stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 6/PR/2010 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Finansów (dalej „Instrukcja”). Oczekujemy przy tym, że nie będą to ogólnikowe, nic de facto nie mówiące o rzeczywistych przewidywanych skutkach finansowych i społeczno-gospodarczych wprowadzenia w życie rozporządzenia stwierdzenia (w rodzaju takich, jakie zawarto w uzasadnieniu do projektu), lecz konkretne wyliczenia finansowe, analizy i wnioski.

 

2)    Projektu Rozporządzenia podlegającego uzgodnieniom wewnątrzresortowym, o których mowa w § 5 ust. 1 Instrukcji w sprawie trybu postępowania legislacyjnego stanowiącej załącznik do Instrukcji.

 

3)    Projektu Rozporządzenia po uzgodnieniach wewnątrzresortowych, a przed skierowaniem go do uzgodnień zewnętrznych, o których mowa w § 8 Instrukcji.

 

4)    Projektu Rozporządzenia po uzgodnieniach wewnątrzresortowych, a przed skierowaniem go do uzgodnień zewnętrznych, o których mowa w § 8 Instrukcji – z adnotacją upoważnionej osoby z Departamentu Prawnego MF „za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym".

 

5)    Wstępnej opinii o zgodności projektu Rozporządzenia z prawem UE (§ 8 ust. 2 Instrukcji) opracowanej przez Departament Unii Europejskiej.

 

6)    Stanowiska Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów dot. Rozporządzenia, o którym mowa w § 8 ust. 5 zdanie drugie Instrukcji.

 

7)    Uzgodnień dot. Rozporządzenia, o których mowa w § 9 ust. 1 Instrukcji.

 

8)    Pisma przewodniego dot. Rozporządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 Instrukcji.

 

9)    Wersji Rozporządzenia, o której mowa w § 11 Instrukcji.

 

10) Korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej Rozporządzenia (w tym wniosków i uwag Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej oraz innej korespondencji związanej z uzgodnieniami wewnątrzresortowymi).

 

 

 


 

 
       LINK DO ARTYKUŁU


        Dodane przez: radny | Wyświetleń: 7465  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (7)

figa20-09-2012 (11:12)
 Ja myślę, że najlepiej będzie jak wszystkie instytucje państwowe zostaną przeniesione do Warszawki. Po co komu na wiochach urzędy?! A w Warszawie dużo kolegów jest! Stołki się przydadzą. Kontrola z Warszawy pojedzie do Szczecina albo i dalej, a w międzyczasie zdąży się o niej powiadomić kogo trzeba! A podatki będą płacić szaraczki.
 
yogi201220-09-2012 (13:27)
 Mam wrażenie, że dla rządu 6-cio letnie zamrożenie wynagrodzeń w skarbówce nie wystarcza. Rząd planuje kolejny etap, tym razem FIZYCZNEJ LIKWIDACJI części aparatu skarbowego. Na pierwszy odstrzał pójdą ośrodki zamiejscowe UKS-ów, a co będzie następne niebawem zobaczymy.
Przestępcy podatkowi mają powód do zadowolenia - im słabszy aparat skarbowy, tym większa bezkarność dla oszustów
Już jesteśmy słabym państwem, co gorsze zmierzamy do anarchii
 
badman20-09-2012 (23:29)
 do anarchii?
przez piramidy finansowe?

1. Wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej minister Rostowski, przedstawił wyliczone przez resort finansów koszty propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości ogłoszonych w ostatnią niedzielę przez prezesa Kaczyńskiego.
Zdaniem szefa resortu finansów wyniosą one już w roku 2013 ponad 62 mld zł, a dodatkowe dochody niewiele ponad 8 mld zł, a więc budżet państwa musiałby dodatkowo wydać przynajmniej 54 mld zł.
W związku z tym nazwał te propozycje „klasyczną piramidą finansową - przyjemną, łatwą do przyjęcia na początku ale nie do utrzymania. Jak każda także i ona musiałaby upaść, na czym ucierpieliby wszyscy Polacy”, dodał.

2. Ministra Rostowskiego można uznać za specjalistę od piramid finansowych ale tych, które stworzył sam.
Ta największa, która obciąży wszystkich Polaków na pokolenia, to nieodpowiedzialnie zwiększany od 2008 roku dług publiczny poprzez spowodowanie corocznie deficytu sektora finansów publicznych na poziomie około 100 mld zł rocznie.
Rząd Tuska przejął bowiem rządzenie w momencie kiedy dług publiczny niewiele przekraczał 500 mld zł, (wynosił niecałe 45% PKB), a deficyt sektora finansów publicznych zaledwie 2% PKB, co oznacza, że gdyby to za czasów rządu Kaczyńskiego przeprowadzono zmniejszenie składki przekazywanej do OFE o 5 punktów procentowych (tak jak to zrobił rząd Tuska), to deficytu sektora finansów publicznych na koniec 2007 roku w ogóle by nie było.
A więc Platforma przejęła kraj z długiem publicznym, któremu do przekroczenia progu ostrożnościowego brakowało aż 10% PKB i zrównoważonym sektorem finansów publicznych.

3. Niestety przejęcie rządów przez specjalistów takich jak Tusk i Rostowski doprowadziło do tego, że na koniec 2011 roku dług publiczny wyniósł już 860 mld zł (56,3% PKB) i to mimo wyprzedaży majątku narodowego na kwotę przynajmniej 50 mld zł.
Gdyby do tego doliczyć długi, które Rostowski od lat zamiata pod dywan (w ZUS, środki zabrane z z Funduszu Pracy, zobowiązania w ochronie zdrowia) to dług publiczny już na koniec 2011 roku przekroczyłby 900 mld zł.

A przecież zadłużamy się dalej i wciągu roku 2012 nasz dług publiczny powiększy się przynajmniej o kolejne 50 mld zł.
I to jest niestety rzeczywista piramida finansowa stworzona przez ministra Rostowskiego, w odróżnieniu od tej wydumanej, którą miałby stworzyć program przedstawiony przez prezesa Kaczyńskiego.

4. Minister Rostowski ma także spory udział w tworzeniu piramidy finansowej Amber Gold. To jego służby w województwie pomorskim, a być może także sam resort finansów, swoimi zaniechaniami doprowadziły do tego, że firma, która przez ponad 2 lata miała obroty wynoszące ponad 2 mld zł, nie płaciła podatków i w sposób wręcz zadziwiający unikała zainteresowania aparatu skarbowego.
Ba kiedy już do tej kontroli się zabrano, to w firmie inspektorzy skarbowi pojawili się w styczniu tego roku ale dokumenty do kontroli, zabrali z niej dopiero w sierpniu, kiedy afera Amber Gold była już głośna w mediach.

5. Wydaje się, że taki specjalista od piramid finansowych jak minister Rostowski, nie powinien więc wypowiadać się o jakichkolwiek pomysłach innych i nazywać je piramidami finansowymi, bez rozliczenia się z tych swoich.
Pomysły programowe Prawa i Sprawiedliwości zostały bowiem zbilansowane finansowo, wydatki w pierwszym roku miałby wzrosnąć o 12-13 mld zł, a dodatkowe dochody podatkowe wyniosłyby przynajmniej 11 mld zł.
Zresztą Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dwa projekty ustaw podatkowych (wspólną dla PIT i CIT i oddzielną), które wręcz odbudują polski system podatkowy, który za ministra Rostowskiego wręcz się rozpada o czym świadczy spadek wpływów z podatku VAT w stosunku do roku poprzedniego, co się w Polsce do tej pory nie zdarzało.

Zbigniew Kuźmiuk
http://kuzmiuk.blog.onet.pl/Rostowski-specjalista-od-piram,2,ID494010167,n

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (ur. 19 września 1956 w Komorowie) – polski polityk, ekonomista, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, publicysta, były marszałek województwa mazowieckiego, poseł na Sejm IV i VII kadencji, od 2004 do 2009 deputowany do Parlamentu Europejskiego. W 1990 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w dziedzinie finansów i statystyki.
 
premier21-09-2012 (07:28)
 A może jednym przepisem, ci geniusze nad geniuszami, zlikwidowaliby cały aparat skarbowy, wtedy można by bezkarnie kręcić lody i każdy Rycho, Zdzicho, Zbycho czy inny młotek mógłby kręcić bezkarnie lody.
 
wodnik18-01-2014 (15:03)
 "Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie – powiaty garwoliński, kozienicki, łosicki, miński, siedlecki oraz miasto na prawach powiatu Siedlce. "

I tam tylko dietę można wykazać ("...dieta przysługuje przy wyjazdach pow 80 km - zarządzenie Dyrektora).

To ja jeszcze poproszę Mierzeję Wiślaną - zobaczę sobie jak morze wygląda, bo tak to mnie na wyjazd nie stać.

I tak na zakończenie to wszystko prywatnym samochodem o kwocie zwrotu za kilometr nie wspomnę, bo wstyd.
 
michu198111-03-2014 (15:42)
 Tylko nie myślcie, koledzy i koleżanki z OZ-ów UKS W-wa, że szefostwo da wam więcej czasu na prowadzenie postępowań. Nie, nieeee... Będziecie jeździć za podatnikami dziesiątki i setki km po mazowieckiem i ościennych, ale robota musi być zrobiona na czas! Paniatna?
 
taxman11-03-2014 (16:44)
 wodnik - a ja myślałem, że dieta warunkowana jest długością czasu spędzonego w podróży służbowej - choćby była docelowa miejscowość w odległości 3km od siedziby urzędu?! ciekawe rzeczy się dzieją w państwie duńskim.
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE